Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

De afvalwaterpersleiding verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur (via de Westerschelde).

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat met het juiste onderhoud de AWP nog zeker dertig jaar mee kan. Wel zijn de komende jaren maatregelen nodig aan de leiding zelf en aan de persstations. De pompen in de persstations zorgen dat het afvalwater door de persleiding stroomt en uiteindelijk de zuivering in Bath bereikt.

Om de AWP klaar te maken voor de toekomst renoveert het waterschap de persstations bij Moerdijk, Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath.

Om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken, leggen we vanaf het kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) en de zuiveringsinstallatie in Bath over een stuk van 3,5 km een tweede leiding aan.

Bekijk hier een overzicht van alle maatregelen aan onze afvalwaterpersleiding: Infographic - Maatregelen aan de Afvalwaterpersleiding van 2017-2023

 

Resultaat

Door de aanpak van de AWP zorgen we ervoor dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Locatie en planning

We voeren de renovatie en vernieuwing samen met aannemers GW Leidingtechniek en PAUW uit. In 2017 zijn de voorbereidingen voor dit grote project begonnen. En in 2019 starten we met de uitvoering. Eind 2023 moet het hele project gerealiseerd zijn.

Wat merkt u ervan?

Awp
Renovatie Afvalwaterpersleiding (AWP)

De sloop- en bouwwerkzaamheden aan de persstations vinden binnen de hekken van het waterschap plaats. Materiaal wordt met vrachtwagens van en naar de persstations vervoerd. U kunt daarom te maken krijgen met bouwverkeer. Het waterschap en de gemeenten werken samen om hinder zoveel mogelijk te beperken.

De extra leiding die wordt gelegd, ligt voor een groot deel op percelen met agrarisch gebruik. Deze leiding wordt naast de bestaande leiding gelegd. In overleg met de eigenaren probeert het waterschap de hinder zoveel mogelijk te beperken. De leiding kruist ook een aantal provinciale- en gemeentelijke wegen, sloten en beken. Met de provincie, gemeenten en waterschappen wordt gekeken onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Op dinsdagavond 25 juni 2019 was er een informatieavond over werkzaamheden aan de afvalwaterpersleiding (AWP) van waterschap Brabantse Delta bij Non Plus Ultra in Woensdrecht.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?