Renovatie Afvalwaterpersleiding (AWP)

Witte betonnen buizen op een rij in groen gras.

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Wat doet de afvalwaterpersleiding?

De afvalwaterpersleiding verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. En loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur (via de Westerschelde).

Waarom dit project?

Uit onderzoek blijkt dat met het juiste onderhoud de AWP nog zeker dertig jaar mee kan. Wel zijn de komende jaren maatregelen nodig aan de leiding zelf en aan de persstations. De pompen in de persstations zorgen dat het afvalwater door de persleiding stroomt en uiteindelijk de zuivering in Bath bereikt.

Overzicht - Maatregelen aan de Afvalwaterpersleiding van 2017-2023

Plattegrond afvalwaterpersleiding traject met plaatsen

Leidingverdubbeling

Om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken, leggen we vanaf het kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) en de zuiveringsinstallatie in Bath over een stuk van 3,5 km een tweede leiding aan.

Windmolens, groene weilanden, witte betonnen buizen op een rij.

Persstations

Om de AWP klaar te maken voor de toekomst renoveert het waterschap de persstations bij Moerdijk, Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath. Ook pakken we de procesautomatisering van het systeem aan. 

Tijdelijke pompinstallatie met roestkleurige leidingen en koppelstukken

Het project AWP 2.0 is groot en uniek. Dat betekent dat wij met verschillende partijen samenwerken.


GMB voert de renovatie van de persstations gezamenlijk met partners uit onder de naam PAUW:
- Van der Kamp
- Pentair Fairbanks Nijhuis
- Hoppenbrouwers (o.a. lokale procesautomatisering)
- RHDHV

De aanleg van de tweede leiding wordt uitgevoerd door GW Leidingtechniek, ondersteund door adviesbureau
Kragten.


De centrale procesautomatisering wordt uitgevoerd door Croon Wolter en Dros.