De inhoud is geladen.

Renovatie Afvalwaterpersleiding (AWP)

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). We pakken de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Wat doet de afvalwaterpersleiding?

De afvalwaterpersleiding verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. En loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur (via de Westerschelde).

Waarom dit project?

Uit onderzoek blijkt dat met het juiste onderhoud de AWP nog zeker dertig jaar mee kan. Wel zijn de komende jaren maatregelen nodig aan de leiding zelf en aan de persstations. De pompen in de persstations zorgen dat het afvalwater door de persleiding stroomt en uiteindelijk de zuivering in Bath bereikt.

Overzicht - Maatregelen aan de Afvalwaterpersleiding van 2017-2023link naar pdf bestand

Plattegrond afvalwaterpersleiding traject met plaatsen

Mooie fietsroute langs AWP-locaties

Benieuwd naar de locaties waar we gewerkt hebben? Tussen het persstation in Bergen op Zoom en rioolwaterzuivering Bath is een mooie fietstocht uitgezet. Onderweg kun je nog stoppen bij de drukput en Caterspolder. 

Dus stap op je fiets, rijd door de mooie natuur van de Brabantse Wal en bekijk deze bijzondere locaties.

Persstations

Om de AWP klaar te maken voor de toekomst renoveert het waterschap de persstations bij Moerdijk, Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath.

Tijdelijke pompinstallatie met roestkleurige leidingen en koppelstukken

Werkzaamheden aanboring leiding Roosendaal

Werkzaamheden aan de afsluiterput in Bath

Leidingverdubbeling

Om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken, leggen we vanaf het kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) en de zuiveringsinstallatie in Bath over een stuk van 3,5 km een tweede leiding aan.

Windmolens, groene weilanden, witte betonnen buizen op een rij.

Werkzaamheden leidingverdubbeling afgerond

Werkzaamheden leidingverdubbeling 

Werkzaamheden afsluiters leidingverdubbeling

Procesautomatisering

We pakken ook de procesautomatisering van het afvalwatersysteem aan. Hiermee is het mogelijk om de gemalen en persstations van de AWP op afstand te bedienen. Dit was al mogelijk met het vorige bediening-op-afstand systeem, maar met het vernieuwde systeem is het een stuk efficiënter en minder foutgevoelig.

Bediening op afstand in gebruik

Aannemers

Het project AWP 2.0 is groot en uniek. Dat betekent dat wij met verschillende partijen samenwerken.

GMB voert de renovatie van de persstations Roosendaal en Bergen op Zoom gezamenlijk met partners uit onder de naam PAUW:
- Van der Kamp
- Pentair Fairbanks Nijhuis
- Hoppenbrouwers (o.a. lokale procesautomatisering)
- RHDHV

De aanleg van de tweede leiding wordt uitgevoerd door GW Leidingtechniek, ondersteund door adviesbureau
Kragten.

De centrale procesautomatisering wordt uitgevoerd door Croon Wolter en Dros.

De renovatie van de persstations Moerdijk en Hoeven wordt uitgevoerd door ENBOWI. Dit is een samenwerkingsverband van de bedrijven Equans en Van Boekel

Werkzaamheden afsluiters afvalwaterpersleiding