Waterschap Brabantse Delta en de bedrijven Van Boekel en Equans tekenden de ‘realisatieovereenkomst renovatie persstation Moerdijk’. Daarmee is de eerste stap gezet voor de volgende fase van het grote AWP-project. 

Mary-José van Overveld (waterschap Brabantse Delta), Peter Kempen (Van Boekel) en Paul Grannetia (Equans) zetten woensdag 25 mei hun handtekening onder de overeenkomst. Daarmee gaven zij het startsein voor de uitvoering van de renovatie van persstation Moerdijk. De ontwerpfase is achter de rug en het definitieve ontwerp is vastgesteld. De komende maanden gaan we het ontwerp verder uitwerken en de materialen bestellen. In januari 2023 plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie bij persstation Moerdijk die de functie van het persstation overneemt tijdens de verbouwing. Naar verwachting is de renovatie van het persstation in de zomer van 2023 gereed. 

Ondertekening Realisatieovereenkomst renovatie persstation Moerdijk - AWP 2.0
Ondertekening realisatieovereenkomst renovatie persstation Moerdijk

Samenwerking 

De bedrijven Van Boekel en Equans voeren het project samen uit onder het samenwerkingsverband ENBOWI. Als bouwteam hebben zij afgelopen jaar gezamenlijk met het waterschap het ontwerp opgesteld. Mary-José van Overveld: ‘Een goede samenwerking tussen het waterschap en de aannemer is belangrijk bij een groot project als AWP 2.0. Door de bouwteamconstructie in de ontwerpfase hebben we elkaar al goed leren kennen en dat schept vertrouwen voor de uitvoering. We gaan we samen iets moois van maken’.  

Volgende fase AWP-project 

Met de start van de renovatie van persstation Moerdijk is ook de start gegeven voor de volgende fase van het AWP-project. Het project is opgestart om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden. Daarvoor zijn de persstations Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath, al gerenoveerd. Ook is de leiding vanaf het kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) en de zuiveringsinstallatie in Bath over een stuk van 3,5 km verdubbeld. En de procesautomatisering van het AWP-systeem is vernieuwd, waardoor het efficiënter en minder foutgevoelig is. De renovatie van het persstation Moerdijk is een volgende fase van het project.  

AWP 2.0 

De afvalwaterpersleiding (AWP) verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. En loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. Al dit afvalwater wordt gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath. Om de AWP klaar te maken voor de toekomst renoveert het waterschap de persstations bij Moerdijk, Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath.