Rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda is naast een waterzuivering tevens een innovatiefabriek. Met deze innovatiefabriek biedt het waterschap experimenteerruimte en –mogelijkheden aan kennisinstituten om te werken aan kennisontwikkeling, energiebesparing en het winnen van grondstoffen zoals eiwitten, vezels en fosfaat. Rioolwater is zo geen afvalproduct meer maar een bron van duurzame energie en grondstoffen.

Innovatiefabriek Nieuwveer Partners

De ambitie van waterschap Brabantse delta is hoog: energieneutraal zijn in 2025 en grondstofneutraal in 2050. Samenwerken en innoveren is daarbij een noodzaak. Bij de rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda doen we dit in de praktijk samen met bedrijven, onderzoekers, eigen medewerkers en studenten.

Energieneutraal

Groene waterstation rwzi nieuwveer Breda

Aanpak 

Het zuiveren van afvalwater kost nu nog energie, maar kan in de toekomst energieneutraal worden of zelfs energie gaan opleveren. Bijvoorbeeld: 

  • Slibvergisting; Tijdens het vergisten van het slib komt biogas vrij. Het biogas verbranden we waarbij elektriciteit wordt opgewekt en warmte ontstaat. De elektriciteit wordt ingezet voor eigen gebruik op de zuivering en hierdoor zijn we nu al 60% zelfvoorzienend. We willen echter volledig energieneutraal worden.
  • Thermofiele slibgisting; Door tijdens de slibvergisting de temperatuur extra te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius komt er meer biogas vrij tijdens de gisting. Het verhogen van de temperatuur kost wel extra energie maar dit valt weg tegen de energieopbrengst. Dit project voert het waterschap uit samen met het bedrijf Colsen en met kennisinstituut Stowa.
  • Groene Warmtestation; Het groene warmtestation is een gezamenlijk project van het waterschap en de gemeente Breda. In het Groene warmtestation wordt biogas omgezet in groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om 450 Bredase woningen van warmte te voorzien.  

Resultaat

De innovaties leveren kennis op over verduurzaming van het zuiveringsproces. Het bevordert de samenwerking tussen kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Daarnaast levert het concrete producten op en toepasbare technieken voor die verduurzaming. 

Periode

De onderzoeksperiode is afhankelijk van de resultaten. Er worden meerdere innovaties gelijktijdig uitgevoerd. 

Locatie

De innovaties vinden plaats op de zuivering Nieuwveer in Breda. Van de werkzaamheden ondervindt u geen hinder. 

Bekijk de overzichtskaart

Grondstofneutraal 

Kweekkassen voor eendenkroos

Aanpak

Het waterschap haalt grondstoffen zoals fosfaat en eiwit uit afvalwater op de zuivering Nieuwveer. Bijvoorbeeld: 

  • Fosfaat terugwinning; Op de zuivering Nieuwveer wordt fosfaat uit het afvalwater gehaald dat vervolgens in het slib terechtkomt. Het slib wordt centraal verbrand bij de slibverwerker SNB op Moerdijk. Uit deze as wordt 30% fosfaat gehaald. Dit fosfaat verhandelt het waterschap met de kunstmestindustrie.    
  • Eendenkroos levert eiwitten; Het waterschap onderzoekt samen met Avans Hogeschool hoe afvalwater kan worden ingezet voor de groei van eendenkroos. Eendenkroos bevat een hoge concentratie aan eiwitten. De hoge temperatuur en het fosfaat en stikstof in afvalwater zorgen voor de ideale groei omstandigheden. Eiwitten worden onder andere gebruikt in lijmen en harsen.  De kennis die het project oplevert is ook op andere gebieden toepasbaar, bijvoorbeeld bij mestverwerking.
  • Biopolymeren; We gebruiken hulpstoffen (polymeren) om water uit het slib te halen. Deze hulpstoffen worden gemaakt uit aardolie. Dit kost veel energie en is vervuilend. We onderzoeken of er energiezuinige stoffen of manieren zijn om het slib te ontwateren . Dus minder energieverbruik en geen aardolie meer nodig. Dit onderzoek is in samenwerking met Hogeschool Avans en het bedrijf Aiforo

Resultaat

De innovaties leveren kennis op over verduurzaming van het zuiveringsproces. Het bevordert de samenwerking tussen kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Daarnaast levert het concrete producten op en toepasbare technieken voor die verduurzaming. 

Periode

De onderzoeksperiode is afhankelijk van de resultaten. Er worden meerdere innovaties gelijktijdig uitgevoerd. 

Locatie

De innovaties vinden plaats op de zuivering Nieuwveer in Breda. Van de werkzaamheden ondervindt u geen hinder. 

Bekijk de overzichtskaart

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?