Rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda is naast een waterzuivering tevens een innovatiefabriek. Met deze innovatiefabriek biedt het waterschap experimenteerruimte en –mogelijkheden aan kennisinstituten om te werken aan kennisontwikkeling, energiebesparing en het winnen van grondstoffen zoals eiwitten, vezels en fosfaat. Rioolwater is zo geen afvalproduct meer maar een bron van duurzame energie en grondstoffen.