Symbolisch startschot voor baggerwerkzaamheden West-Brabantse vaarwegen

Op woensdagmiddag 6 september haalden bestuursleden Anco Sneep (waterschap Brabantse Delta) en Hagar Roijackers (provincie Noord-Brabant) een schep bagger uit de Dintel. Een symbolisch startschot voor de baggerwerkzaamheden aan de West-Brabantse Vaarwegen.

Gezamenlijke opgave

De provincie en het waterschap hebben een extra project in het leven geroepen om op grote schaal en versneld de vaarwegen te baggeren. Op de bodem van deze vaarwegen is in de loop der tijd namelijk een dikke laag bagger ontstaan: slib dat bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. We baggeren om deze vaarwegen toekomstbestendig te maken. Zo blijven ze goed doorvaarbaar voor kleine én grote schepen, en verbeteren we de waterkwaliteit. Dat zorgt voor een gezonde leefomgeving en natuur.

35 kilometer vaarweg

In totaal gaat het om een lengte van 35 kilometer vaarweg die wordt uitgediept. Dat doen we op de Mark, de Dintel en het Mark-Vlietkanaal. Binnen het project baggeren we ongeveer een half miljoen kuub slib weg. Dat is een hoeveelheid van zo'n 200 olympische zwembaden. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord. We verwachten in 2026 klaar te zijn met de werkzaamheden.

Duurzaam baggeren

De laatste twee jaar van het baggeren zal emissieloos gebeuren. In hoeverre de bagger vervuild is, bepaalt de verdere toepassing. Schone bagger wordt bijvoorbeeld ingezet om verzakkingen van woningen te voorkomen. Op dit moment bekijken we of het mogelijk is de bagger lokaal af te zetten. Vervuilde bagger wordt normaal gesproken gebruikt voor de demping van diepe zandafgravingen, waarna het afgedekt wordt. De meest vervuilde bagger wordt afgevoerd naar het baggerdepot op het Hollands Diep.

Meer weten over baggeren?

Weten hoe baggeren precies in zijn werk gaat en op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Je leest er meer over op de pagina Baggeren van Provinciale Vaarwegen.