Nadat een ontwerpbesluit bekend is, legt waterschap Brabantse Delta dit voor een periode van zes weken ter inzage. De inzage start op het moment van publicatie. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit zienswijzen kenbaar maken.

De zienswijzen moeten binnen de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging zijn ingediend.

Hoe vindt terinzagelegging plaats?

Het ontwerp-projectplan, met de daarbij behorende stukken, ligt ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Verder is het projectplan gedurende dezelfde periode te lezen en te downloaden via de bijlage op de pagina bekendmakingen.

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?