Terugwinning van Vivianiet

Waterschap Brabantse Delta start met de voorbereidingen voor een installatie op de rioolwaterzuivering Nieuwveer voor de terugwinning van fosfaat en ijzer. Deze stoffen vormen in het afvalwater een verbinding die we vivianiet noemen. Dat is een belangrijke grondstof voor de landbouw en (voedings-) industrie. Onder andere voor het maken van kleurstoffen.

Voor dit project is de subsidie toegekend in het kader van het Europese LIFE-programma.

Aanpak

Waterschap Brabantse Delta is trekker van het project voor de terugwinning van vivianiet. Daarvoor start het eerste met de voorbereidingen voor een installatie op de rwzi Nieuwveer bij Breda. De installatie is gebaseerd op de door het bedrijf Kemira gepatenteerde techniek ViviMag®. Die moet in 2025 operationeel zijn. Dit project volgt op een eerdere proef op de rwzi Nieuwveer bij Breda waarbij deze techniek is getest en bewezen.

Resultaat

Fosfaat is een essentiële groeistof voor planten, dieren en voor mensen. De combinatie van ijzer en fosfaat is belangrijk voor de menselijke stofwisseling. Fosfaat komt via de uitwerpselen in het riool terecht. Door meer fosfaat uit het afvalwater te halen voorkomen we dat die stof in het oppervlaktewater komt waar het zorgt voor meer algenbloei. Het is dus belangrijk dat we dit fosfaat niet als afvalproduct zien van het zuiveringsproces maar juist als grondstof.

Voor verschillende industriële processen lopen onderzoeken naar de bredere toepasbaarheid van vivianiet als alternatief voor gangbare materialen.

Samenwerking

Om de kennis over terugwinning van vivianiet en de implementatie ervan op (inter)nationale schaal mogelijk te maken, werkt het waterschap met veel partners samen. Waterschap Brabantse Delta is hoofdpartner van het project. Het project is verder mogelijk gemaakt door samenwerking met nationale en internationale partners.

Dat zijn Stowa, AquaMinerals, Waterschapsbedrijf Limburg en Acciona (Spanje), Wetsus, TU Delft, Kemira en de support van het European Sustainable Phosphorus Platform, ICL, waterschap Rijn en IJssel en een Deens en Italiaans waterbedrijf.

Nieuws over de terugwinning van Vivianiet

Contact

Heb je vragen rondom de terugwinning van Vivianiet?

We helpen je graag! Neem dan contact met ons op via: https://www.brabantsedelta.nl/contact

Luchtfoto rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer