Terugwinning van Vivianiet

Waterschap Brabantse Delta start met de voorbereidingen voor een installatie op rioolwaterzuivering Nieuwveer voor de terugwinning van fosfaat en ijzer. Deze stoffen vormen in het afvalwater een verbinding die we vivianiet noemen. Dat is een belangrijke grondstof voor de landbouw en (voedings-) industrie. Onder andere voor het maken van kleurstoffen.

Voor dit project is subsidie toegekend in het kader van het Europese LIFE-programma.

Aanpak

Waterschap Brabantse Delta is trekker van het project voor de terugwinning van vivianiet. Daarvoor start het eerst met de voorbereidingen voor een installatie op rwzi Nieuwveer bij Breda. Die moet in 2025 operationeel zijn. De installatie is gebaseerd op de door het bedrijf Kemira gepatenteerde techniek ViviMag®.

Dit project volgt op een eerdere proef op rwzi Nieuwveer waarbij deze techniek is getest en bewezen.

Resultaat

Fosfaat is een essentiële groeistof voor planten, dieren en mensen. Fosfaat komt via onze ontlasting in het riool terecht. Door meer fosfaat uit het afvalwater te halen voorkomen we dat die stof in het oppervlaktewater komt, waar het zorgt voor meer algenbloei. Het is belangrijk dat we fosfaat niet als afvalproduct zien van het zuiveringsproces, maar juist als grondstof.

In ons afvalwater zit ook ijzer. IJzer en fosfaat vormen samen een verbinding die we vivianiet noemen. Dat is een belangrijke grondstof voor de landbouw en (voedings-) industrie. Onder andere voor het maken van kleurstoffen.

Voor verschillende industriële processen lopen onderzoeken naar de bredere toepasbaarheid van vivianiet als alternatief voor gangbare materialen.

Samenwerking

Om de kennis over terugwinning van vivianiet en de implementatie ervan op (inter)nationale schaal mogelijk te maken, werkt het waterschap met veel partners samen. Waterschap Brabantse Delta is hoofdpartner van het project. Het project is verder mogelijk gemaakt door samenwerking met nationale en internationale partners.

Dat zijn Stowa, AquaMinerals, Waterschapsbedrijf Limburg en Acciona (Spanje), Wetsus, TU Delft, en de support van het European Sustainable Phosphorus Platform, ICL, waterschap Rijn en IJssel en een Deens en Italiaans waterbedrijf.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Nieuws over de terugwinning van Vivianiet

LIFE PHOS4EU (LIFE22-ENV-NL-LIFE Phos4EU, project nº 101113877) is co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Contact

Heb je vragen rondom de terugwinning van Vivianiet?

We helpen je graag! Neem dan contact met ons op via: https://www.brabantsedelta.nl/contact

Luchtfoto rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer