Het toepassen grond of steenachtige bouwstof (besluit bodemkwaliteit) geeft regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) op of in de bodem en in oppervlaktewater.

Denk aan dempen van een sloot, aanleggen van een dam (met duiker) of een beschoeiing met steenachtig bouwstoffen. Het besluit geeft aan welke kwaliteitseisen grond, baggerspecie en bouwstoffen moeten voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of u een melding moet doen. In sommige gevallen kunt u starten zonder melding.

Waarom is er het Besluit bodemkwaliteit?

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is te voorkomen dat de bodem en het oppervlaktewater verontreinigd worden door (her)gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Dit betekent dat er regels zijn om de (water)bodemkwaliteit te beschermen, zodat er voor mens en milieu geen risico’s ontstaan.

Aanpak

Het Besluit bodemkwaliteit geldt wanneer u grond, baggerspecie of (steenachtige) bouwstoffen gaat toepassen of opslaan op of in de bodem. Als de grond, baggerspecie of bouwstoffen op de bodem wordt toegepast, is de gemeente bevoegd gezag. Vindt de toepassing in het water plaats, dan is het waterschap bevoegd gezag. Het gaat daarbij om het toepassen van stoffen die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater of oppervlaktewater. U dient bij de uitvoering van de activiteiten te voldoen aan de regels van het besluit.

Stap 1: Wel of niet uw activiteit melden?

Het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen moet u in een aantal gevallen vooraf melden.

Voorbeelden bij vooraf melden:

  • U past grond of baggerspecie toe als bedrijf
  • U past grond of baggerspecie toe binnen een landbouwbedrijf
  • De kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoet niet aan de achtergrondwaarden
  • De hoeveelheid bouwstoffen of baggerspecie bedraagt meer dan 50m3

Let op! De lijst is niet volledig. Bekijk hiervoor het Besluit bodemkwaliteit.

Stap 2: Melding doen

Een melding moet via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, de melding komt automatisch bij het juiste bevoegd gezag terecht (bij toepassing in oppervlaktewater is dat het waterschap).

Levertijd

De melding moet minimaal 5 werkdagen voordat u gaat starten met uw activiteit worden ingediend.

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?