Het toepassen grond of steenachtige bouwstof (besluit bodemkwaliteit) geeft regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) op of in de bodem en in oppervlaktewater.