Lid algemeen bestuur

Ton Overeem

Functie:

Communicatie supervisor GGD (bezoldigd)

Voorzitter Stichting Eerste Bredasche Heerenzitting (onbezoldigd)

Penningmeester Stichting BBC (onbezoldigd)

Senior Advisor Euro Asia Consultancy te Hong Kong (bezoldigd)

Lid van het comité van aanbeveling Kielegats Carnavalmuseum

Kandidaat VVD gemeenteraadsverkiezingen Breda plaats 20.

Financiële belangen: geen

Woonplaats:

Breda

E-mailadres:

t.overeem@brabantsedelta.nl