De droogte houdt aan. Daarom moet waterschap Brabantse Delta besluiten om de onttrekkingsverboden uit te breiden met 2 deelgebieden.

  • Gebied 3 Dongevallei –uitbreiding van het grasland verbod naar een totaal verbod.
  • Gebied 9 Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda – totaal verbod

Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening. Deze onttrekkingsverboden gelden vanaf dinsdag 17 mei 2022 en duren tot dat ze worden ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen.

In totaal geldt er nu in 6 deelgebieden een onttrekkingsverbod. Deze kun je op de overzichtskaart op deze pagina.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, het uitblijven van regen en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn deze eerste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater nu nodig.

Meer informatie

Op deze pagina staat alle informatie over droogte, bijvoorbeeld over de onttrekkingsverboden, blauwalgen en botulisme. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).