Verzoek om informatie (Woo)

Het waterschap wil je zo goed mogelijk op de hoogte houden over wat we doen en waarom we dat doen. Dit doen we bijvoorbeeld via deze website en met folders. Is de informatie die we je geven niet voldoende? Dan kun je een verzoek doen om meer informatie te krijgen op grond van de Wet open overheid. Dit noemen we een Woo-verzoek.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van het waterschap. Het moet dan gaan om informatie neergelegd in documenten.

Voorwaarden

  • Vraag alleen informatie op over onderwerpen waar het waterschap over gaat. 
  • Beschrijf het onderwerp waarover je informatie wil zo duidelijk mogelijk. Is je verzoek te algemeen? Dan kunnen we je vragen om verdere uitleg. 

Woo-verzoek doen

Het verzoek kun je op drie verschillende manieren doen:  

Online 

Een Woo-verzoek kun je online indienen via de aanvraagknop hieronder. 

Woo verzoek aanvragen

Schriftelijk

Je kunt een Woo-verzoek schriftelijk indienen en per post opsturen naar:  

 Waterschap Brabantse Delta 
 Postbus 5520 
 4801 DZ Breda 

Mondeling  

Wil je liever mondeling een melding doen? Dan kun je bellen naar 076 564 10 00 om je verzoek via de telefoon door te geven.  

Behandeling van je verzoek

Het waterschap gaat meestal wel akkoord met het openbaar maken van de informatie waar jij om vraagt. 

Uitzonderingen zijn:

  • Je verzoek gaat over een onderwerp waar wij niet over gaan. In dat geval kunnen wij je verzoek doorsturen naar de organisatie die wel over dit onderwerp gaat. Als we dit doen, laten we je dat weten.
  • Je verzoek gaat over een onderwerp waar het waterschap over gaat, maar het waterschap heeft geen documenten met de door jou gevraagde informatie.
  • Je vraagt persoonlijke of vertrouwelijke gegevens op. Het openbaar maken van dit soort gegevens kunnen we weigeren.
  • Informatie die al openbaar is valt niet onder de Woo.

Wanneer krijg je antwoord?

We rekenen vanaf de datum waarop we je verzoek ontvangen. Vanaf deze dag hoor je binnen 4 weken van ons. Gaat je verzoek over milieu-informatie? Dan beslissen we sneller.

Soms hebben we langer de tijd nodig. We verlengen de periode dan met nog eens 2 weken. Als dit nodig is, laten we je dat weten.

We kunnen de periode ook verlengen als een derde mogelijk belang heeft bij het niet openbaar maken van de gevraagde informatie. In dat geval krijgt diegene eerst de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Vervanging Wob-verzoek

De Wet open overheid vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Meer informatie over het Woo-verzoek vind je op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Ben je op zoek naar (openbare) informatie van het waterschap? Dan helpen wij jou daarbij. Vul ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.