Kees de Rooij van waterschap Brabantse Delta en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf hebben op 19 april een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het project ‘Vismigratie, fase 2’.

 

Kees de Rooij en Huibert van der Ven ondertekenen samenwerkingscontract
Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Kees de Rooij van waterschap Brabantse Delta en directeur Huibert jr. van der Ven van G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. 

Waarom vismigratie?

Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, op te groeien, te overwinteren,  voedsel te zoeken en nieuw leefgebied te ontdekken om hun levenscyclus te voltooien. Zij komen tijdens hun reis soms hindernissen tegen zoals stuwen en gemalen.  Dit zijn bouwwerken die de hoogte/peil van het water regelen. Het waterschap past deze stuwen en gemalen zo aan dat vissen hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen vervolgens ongehinderd en veilig doorzwemmen. Door het vispasseerbaar maken van de stuwen en gemalen ontstaat een  gezonde visstand en komt dit de biodiversiteit (verschillende soorten) in onze wateren ten goede.

De volgende stuwen en gemalen maken we vispasseerbaar in 2023 en 2024.

  • Stuw Vermeer/Aanwas – gemeente Woensdrecht
  • Stuw Schenkeldijk – gemeente Woensdrecht
  • Stuw Schenkeldijk 1 – gemeente Woensdrecht
  • Gemaal Tonnekreek – gemeente Moerdijk
  • Gemaal Keizersveer – gemeente Geertruidenberg
  • Stuw Reuverlaan/Dalum – gemeente Tilburg
  • Stuw Dalumdreef/Spoorlaan – gemeente Tilburg

www.brabantsedelta.nl/aanpak-vismigratieknelpunten

Subsidieverleners

Project vismigratie wordt mede mogelijk gemaakt door;

  • Europese (POP3) subsidie. In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Noord-Brabant 2014-2020, betreffende maatregel: Herstel- en inrichtingsmaatregelen water.
  • Bijdrageregeling Water en Bodem van Provincie Noord Brabant.
  • Een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat.
Logo Rijkswaterstaat
Logo rijkswaterstaat
Logo provincie Noord-Brabant
Logo provincie Noord-Brabant