Vanuit het maatschappelijke belang van verduurzaming van de omgeving heeft waterschap Brabantse Delta een ‘Voorbeeldenboek Duurzame bedrijvigheid’ opgesteld. Dit boek is bedoeld als stimulans voor bedrijven om verduurzaming als kans te benutten. Op die manier dragen bedrijven positief bij aan oplossingen voor het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering. Dit boek laat onder andere de mogelijkheden zien van verduurzaming van bedrijventerreinen door slim gebruik van waterpartijen, groene daken en gevels en de toepassing van waterdoorlatende verharding van terreinen.