Belanghebbenden konden op dinsdag 13 december 2022 meedenken en suggesties geven op het aangepaste Voorlopig Ontwerp (VO) van het zuidelijk deel van het Markdal. Waterschap Brabantse Delta presenteerde dan de voorgenomen aanpassingen op het VO tijdens een inloopbijeenkomst in Dorpshuis De Leeuwerik in Galder.

Voorlopig Ontwerp zuidelijk deel

Sinds september 2022 werkt het waterschap aan de doorstart van het project Markdal. Als eerste stond daarbij het uitwerken van de plannen voor het zuidelijk deel van het Markdal op het programma. Dat is het gedeelte vanaf Belgische grens tot aan de stuw Galder. Naast natuurlijke herinrichting van dit gebied is onder andere een nieuwe vrijstromende Mark (meander) opgenomen in het VO.

Het waterschap heeft in het najaar van 2022 gewerkt aan een aanpassing op het VO voor dat deel van het Markdal. Het gaat om een aanpassing op het VO dat de Vereniging Markdal destijds heeft opgesteld. De belangrijkste aanpassing is de ligging van de geplande meander (vrijstromende Mark). Die is in dit ontwerp verplaatst van de westzijde van de Bovenmark naar de oostzijde.

Informatieplatform

De plannen voor de aanpassing van het Markdal staan met een toelichting op het externe informatieplatform(externe link) voor dit project.