Belanghebbenden kunnen op dinsdag 13 december 2022 meedenken en suggesties geven op het aangepaste Voorlopig Ontwerp (VO) van het zuidelijk deel van het Markdal. Waterschap Brabantse Delta presenteert dan de voorgenomen aanpassingen op het VO tijdens een inloopbijeenkomst in Dorpshuis De Leeuwerik in Galder.

Voorlopig Ontwerp zuidelijk deel

Sinds september werkt het waterschap aan de doorstart van het project Markdal. Als eerste staat daarbij het uitwerken van de plannen voor het zuidelijk deel van het Markdal op het programma. Dat is het gedeelte vanaf Belgische grens tot aan de stuw Galder. Naast natuurlijke herinrichting van dit gebied is onder andere een meander (kronkelige zijbeek) van de Mark opgenomen in het VO.

Het waterschap heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een aanpassing op het VO voor dat deel van het Markdal. Het gaat om een aanpassing op het VO dat de Vereniging Markdal destijds heeft opgesteld. De belangrijkste aanpassing is de ligging van de geplande meander. Die is in dit ontwerp verplaatst van de westzijde van de Bovenmark naar de oostzijde.

Ontwerp binnenkort online

Na 7 december (onder voorbehoud) is het aangepaste VO te bekijken op het informatieplatform(externe link) voor dit project.

Inloopbijeenkomst

Het waterschap licht het VO en de voorgenomen aanpassingen toe tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 13 december in Dorpshuis De Leeuwerik, St. Jacobsstraat 1B in Galder. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Na een korte inleiding over het VO krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om in groepjes mee te denken en suggesties aan te dragen. Het programma is rond 22.00 uur afgelopen.

Aanmelden gewenst

Om iedereen in de gelegenheid te stellen inbreng te leveren, is het belangrijk om te weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen. Daarom is aanmelden gewenst. Klik op onderstaande knop om u aan te melden.