De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater (water in rivieren en meren en kustwater) en de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater.