Ga je werkzaamheden uitvoeren in of om het water? Dan heb je bijna altijd een watervergunning nodig. Ook moet je je activiteit melden bij het waterschap. 

Vergunning aanvragen

Vraag je vergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Vergunning aanvragen

Doe je aanvraag bij het waterschap of de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Kies bij ‘watergerelateerde werkzaamheden’ voor ‘werkzaamheden binnen de watervergunning’.

Voor deze aanvraag heb je een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning.

Je kunt via het OLO ook een formulier printen en invullen. Stuur het formulier op naar het waterschap of naar de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Het waterschap beoordeelt je aanvraag op basis van de Keur. Ook kijken we naar de landelijke Waterwet. Op de website van Helpdeskwater staat informatie over deze wet. Bezoek Helpdeskwater.nl.

Waarom een vergunning aanvragen?

Je moet een watervergunning aanvragen vanwege de (water)veiligheid. Zo voorkomen we dat oevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor je een vergunning nodig hebt:

  • dempen van een sloot
  • bouwen van een schuur langs een oever
  • grondwater onttrekken
  • afvalwater lozen

Vergunningcheck

Doe de vergunningcheck van het OLO om te bepalen wat je moet doen:

  • melding doen
  • vergunning aanvragen bij waterschap Brabantse Delta
  • niets, omdat er een vrijstelling geldt

Doe de Vergunningcheck

Activiteit melden

Krijgt je een vergunning? Dan moet je bij het waterschap melden dat je gaat starten met de werkzaamheden. Dit kan via het formulier Start werkzaamheden vergunning. Doe dit uiterlijk vijf dagen voordat je activiteit van start gaat. 

Zijn de werkzaamheden klaar? Geef dit door aan het waterschap via het formulier Einde werkzaamheden vergunning. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat je klaar bent.

Geen werkzaamheden rondom dijken tijdens gesloten periode

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag je geen werkzaamheden uitvoeren op of rond een dijk (waterkering). Deze periode noemen we 'het gesloten seizoen’. Er is dan grote kans op hoge waterstanden. Daarom is het belangrijk dat dijken in goede staat zijn. Je kunt in deze periode wel alvast een watervergunning aanvragen.

Ook buiten het gesloten seizoen heb je bijna altijd een watervergunning nodig voor werkzaamheden op of rond een dijk. Lees daarover meer in de Keur. Of bekijk de Beleidsregels. Bekijk de regels op Overheid.nl.

Kosten

Zijn de bouwkosten meer dan €25.000,- (exclusief omzetbelasting)? Dan betaalt je een bedrag leges voor een vergunningaanvraag van de Keur. Dit noemen we ‘legeskosten’. Lees de regels op Overheid.nl.

Levertijd

Na je aanvraag krijgt je van ons een ontvangstbevestiging. Daarin laten we weten wanneer we over uw aanvraag beslissen. Heeft je aanvraag te maken met de Keur? Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater of het dempen van een watergang? Dan behandelen we je aanvraag binnen 8 weken.

Aanvragen die te maken hebben met de Waterwet behandelen we binnen 6 maanden. Bijvoorbeeld het kwalitatief lozen in oppervlaktewater. We kunnen deze periode verlengen of verplaatsen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 13 45.