Op 25 juni ontvangen alle inwoners uit de gemeente Drimmelen, Goirle, Loon op Zand, Steenbergen en Tilburg de waterschapsbelastingaanslag. Belasting betalen is nooit leuk. Maar hiermee zorgt het waterschap ervoor dat jij veilig woont en werkt achter dijken, de sloten niet droog of te nat komen te staan én al het afvalwater uit jouw huis wordt gezuiverd. Omdat we steeds meer te maken krijgen met extreem weer, investeert het waterschap ook in innovaties, techniek en duurzaamheid. Want water is niet alleen vandaag belangrijk, maar ook voor later.

Midden- en West Brabant, net Nederland in het klein

Wij leven in een bijzonder stukje Brabant. Ons gebied is erg divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, natuurgebieden, landbouw, grote bedrijven en industrie, logistiek en scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein! Kenmerkend voor zandgrond is dat het water via sloten en beken snel weg stroomt. Of dat, bij weinig regen, het snel droog is. Maar al die boeren, bedrijven, mensen, dieren en natuur hebben water nodig. Daarom houdt het waterschap zoveel mogelijk water vast in dit gebied.

Onderhoud van sloten en dijken

Het waterschap maait en baggert sloten en beken. Hierdoor kan het water er goed doorheen stromen en overstromen ze niet snel. Ook controleren, versterken en onderhouden we de dijken. Dat doen we voor jouw veiligheid: een goed onderhouden stevige dijk biedt bescherming tegen hoogwater. Daarnaast werken we aan een goede waterkwaliteit in sloten en beken. Het water moet gezond zijn, niet alleen voor ons maar ook voor alle planten en dieren in onze omgeving.Sjoerd Buijks zorgt ervoor dat het water bij gemaal Capelse Veer goed kan doorstromen

Sjoerd Buijks zorgt ervoor dat het water bij gemaal Capelse Veer goed kan doorstromen

Het schoonmaken van jouw afvalwater

Op 17 rioolwaterzuiveringen zuivert het waterschap het afvalwater van alle inwoners en bedrijven uit Midden- en West-Brabant. Maar er gebeurt meer op de zuiveringen: waardevolle grondstoffen worden uit het water gehaald en hergebruikt. Zo maken we van slib biogas (voor het verwarmen van huizen) en zelfs bioplastic. Ook kijkt het waterschap naar manieren om het gezuiverde water te hergebruiken voor bijvoorbeeld bedrijven (als spoelwater of koelwater).

Vaker extreem weer

We hebben steeds vaker te maken met lange perioden van hitte en droogte of juist flinke hoosbuien. Het waterschap zorgt ervoor dat we zo goed mogelijk met dit extreme weer omgaan en zo min mogelijk overlast ervaren. Dat doen we door de leefomgeving te veranderen: meer ruimte voor water creëren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een waterberging waar regen wordt opgevangen en weer wordt gebruikt in droge periodes. En we gaan voor minder uitstoot van broeikasgassen. Ook maken we steeds meer gebruik van duurzaam opgewekte energie. Een logische ambitie, want als waterschap merken we als geen ander de gevolgen van de klimaatverandering.

Doe jij mee?

Onze opdracht - om de omgeving aan te passen aan de klimaatverandering - is groot en moeilijk. Veel van ons werk hangt samen met andere maatschappelijke opgaven, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen. We kunnen daarom niet alleen aan de slag. We werken samen met (overheids)partners, inwoners en bedrijven. Ook jij kunt een steentje bijdragen! Ga bewust om met water. Leg bijvoorbeeld een groene tuin aan of kies voor een groen dak. Of vang regenwater op in een ton, spoel oude medicijnresten niet door, maar lever ze in bij je apotheek en gooi geen plastic afval in het water.

Vragen over de waterschapsbelasting?

De waterschapsbelastingaanslag krijg je van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Heb je een vraag over de waterschapsbelasting? Neem dan contact op met de BWB. Kijk op www.bwbrabant.nl voor de contactgegevens.