Welkom bij het online historisch archief van waterschap Brabantse Delta. In het overzicht staan de online inventarissen van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers. Je ziet een opsomming van alle archiefonderdelen per waterschap en de periode van de archiefstukken.

Zoek je liever op locatie? Op de website van zelfstandig historisch onderzoeker en cartograaf Dr. Jan van den Noort kun je zoeken met behulp van kaarten. Let op: deze website is geen kanaal van het waterschap. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Zoek via een kaart

Aanvragen archiefstukken

Voor het aanvragen van archiefstukken zoek je in de inventarissen de dossiers die je graag wilt bekijken. Als je de juiste dossiers hebt gevonden, noteer je de naam van het waterschap, het dossiernummer en de omschrijving van het dossiertitel.

Afspraak maken voor archiefbezoek

Archief waterschappen

PDF Inventarissen

Periode                                                

Aa of Weerijs.pdflink naar pdf bestand(1861) 1879-1994 (2002)
De Agger, waterschaplink naar pdf bestand(1924) 1985-1995
Algemene inleiding op de oude archieven van waterschap 'De Striene',  'Niervaart' en bij dit waterschap gedeponeerde archievenlink naar pdf bestand1558-1959
Amerkant en Zonzeel.pdf1936-1949, 1949-1972
Augusta, waterschaplink naar pdf bestand1709-1988
De Beaumondspolder, waterschaplink naar pdf bestand1897-1958
De Beneden Donge te 's Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand1920-1965
Beoosten de ’s Gravenmoerse Vaart, waterschaplink naar pdf bestand(1904) 1914-1950
Binnen de Oude Straat, waterschaplink naar pdf bestand1846-1940
De Binnenpolder van Besoyen, waterschaplink naar pdf bestand(1815) 1840-1953
De Binnenpolder van ’s Grevelduin-Capelle, later De Binnenpolder van Capelle, waterschaplink naar pdf bestand(1862) 1877-1953
De Binnenpolder van Sprang, waterschaplink naar pdf bestand1950-1953
De Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe, waterschaplink naar pdf bestand1613-1972
De Binnenpolder van Vrijhoeve-Capelle, waterschaplink naar pdf bestand1840-1953
De Binnenpolder van Waalwijk, waterschaplink naar pdf bestand1823-1976
Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders, waterschaplink naar pdf bestand1884-1946
Boeimeer, waterschaplink naar pdf bestand(1818) 1883-1953
Boterpolder, waterschap Delink naar pdf bestand1888-1940
De Brabantse Bandijk, hoogheemraadschaplink naar pdf bestand1953-1976 (1984)
De Bredasche Polderlink naar pdf bestand1862-1949
De Brieltjenspolder, waterschaplink naar pdf bestand1728-1950
De Buitendellen, waterschap link naar pdf bestand1827-1925 (1926)
De Buitenpolder van Besoyen, waterschaplink naar pdf bestand1820-1953
Bovenmark, De.pdflink naar pdf bestand(1865) 1879-1994 (2008)
De Caterspolder gemeen met de van den Eijndenpolder, waterschaplink naar pdf bestand1867-1988
De Carthuizer Polder, waterschaplink naar pdf bestand1847-1940
Commissie Noodregeling waterschappen Fijnaart en Willemstadlink naar pdf bestand1953-1959
Crauwelgors, waterschaplink naar pdf bestand1637-1958
De Crogten en Galderse Vugt, waterschaplink naar pdf bestand1753-1945
De Dintelpolder, waterschaplink naar pdf bestand1679-1937
De Donge te ‘s Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand(1959) 1965-1976 (1978)
De Donge (Tilburg-Gilze), waterschaplink naar pdf bestand(1919) 1921-1965 (1980)
Dongestroom, De.pdflink naar pdf bestand1976-2003
De Dongendijkse Polder, waterschaplink naar pdf bestand1689-1950
Het Eendennest, waterschaplink naar pdf bestand1877-1951
Elderenspolder en Landeke Voordaaglink naar pdf bestand1606-1948
Elisabethspolder, waterschaplink naar pdf bestand1648 -1958
Emiliapolder, waterschaplink naar pdf bestand1646-1954
De Gecombineerde Aanwassen, waterschaplink naar pdf bestand1847-1964
De Gecombineerde Buitengronden van Drimmelen en Geertruidenberg, waterschaplink naar pdf bestand1900-1954
De Gecombineerde buitenwerken voor de Ossendrechtse Kil, waterschaplink naar pdf bestand1811-1959
De Gecombineerde Dongepolders, waterschaplink naar pdf bestand(1935) 1940-1950 (1953)
De Gecombineerde Hoevense Beemden, waterschaplink naar pdf bestand1811-1985
De Gecombineerde Oude Noord-, Toren-, Oost en West Meerenpolder, waterschaplink naar pdf bestand1740-1958
De Gecombineerde Willemspolder, waterschaplink naar pdf bestand1708-1950
De gecombineerde uitwateringswerken voor de Woensdrechtse Kil, waterschaplink naar pdf bestand1824-1988
Geertruidapolder, waterschaplink naar pdf bestand1941-1976
De Gewijzigde Cruijslandpolders I, waterschaplink naar pdf bestand15941935
De Gewijzigde Cruijslandpolders II, waterschaplink naar pdf bestand1935-1987
Gezamenlijke secretarie der polders onder Fijnaart en Heijningenlink naar pdf bestand1718-1832
De Goeden Aarts- en Eendrachtspolder te ‘s Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand1764, 1791, 1847-1940
De Graaf Hendrikpolder I, waterschaplink naar pdf bestand1583-1935
De Graaf Hendrikpolder II, waterschaplink naar pdf bestand1935-1987
De Groot Waspik en Raamsdonkse polders, waterschap (voor 1940 de Gecombineerde Groot Waspiks en Raamsdonkse Binnen-, Buitendijkse en Overdiepse Polder) te 's Gravenmoerlink naar pdf bestand1752-1953 (1957)
De Groote Oude Straat, waterschap (na 1940 De Oude Straat)link naar pdf bestand1820-1953 (1957, 1979)
De Groote Torenpolder, waterschaplink naar pdf bestand1849-1958
Grote Polder van Niervaart, waterschaplink naar pdf bestand1576-1825
Grote Polder, Zandberg en Nieuwendijk, later genoemd Drie Polderslink naar pdf bestand1586-1891
De Grote Zonzeelse Polder, waterschaplink naar pdf bestand1742-1972
De Haagse Beemden (en zijn Rechtsvoorgangers), waterschaplink naar pdf bestand1790-1985
De Ham.pdflink naar pdf bestand1972-1994
De Hamse Polders.pdflink naar pdf bestand1953-1971
De Hartel, waterschaplink naar pdf bestand1623-1943
Haven en Sassen van Zevenbergen, waterschaplink naar pdf bestand1774-1984
De Heensche Polder I, waterschaplink naar pdf bestand1671-1934
De Heensche Polder II, waterschaplink naar pdf bestand1934-1987
Heer Jansland, waterschaplink naar pdf bestand1941-1985
Heer Jansland gezegd Oud Gastel, waterschaplink naar pdf bestand1550-1941
De Ho(o)ge en Lage Vugt, waterschaplink naar pdf bestand(1472) 1578-1985
Hoogheemraadschap West-Brabant, deel 1.pdflink naar pdf bestand1976-1990
Hoogheemraadschap West-Brabant, deel 3.pdflink naar pdf bestand2000-2003
Hoogland, genaamd de Bloken, Strepenland, Korte Bloken en St. Sebastiaanslandlink naar pdf bestand1632-1666
De Houtse Polders, waterschaplink naar pdf bestand1950-1972 (1978)
Jufvrouwenpolder, waterschaplink naar pdf bestand1614-1958
Klein Waspik, waterschaplink naar pdf bestand1803-1953
De Kleine Noord- of Slikpolder, waterschaplink naar pdf bestand1613-1946
Klunderste Dijkring, later genaamd Vier Polderslink naar pdf bestand1558-1891
De Koningsoordpolder, waterschaplink naar pdf bestand(1714) 1748-1937
Het Kromgat, waterschaplink naar pdf bestand1890-1950
De Laakse Vaart en zijn voorgangerslink naar pdf bestand(1550) - 1985
De Lage Landen, waterschaplink naar pdf bestand1911-1950
De Lage Weg met de Velden, waterschaplink naar pdf bestand1915-1940 (1941)
Land van Nassau, Het.pdflink naar pdf bestand1995-2003
Het Landeke van Hoogstraten en Baziuslandeke, waterschaplink naar pdf bestand1586-1946
De Ligne, waterschaplink naar pdf bestand1917-1987
Mark en Dintel, heemraadschap (deel I)link naar pdf bestand1804-1932
Mark en Dintel, Heemraadschap (deel II).pdf(1877) 1933-1976, 1982
Mark en Weerijs.pdf1995-2003
Markgronden, De.pdflink naar pdf bestand(1965) 1986-1994 (2008)
De Markhoek, waterschaplink naar pdf bestand1862-1957
De Mark-Vlietlanden.pdflink naar pdf bestand(1738) 1986-1995
De Molenpolder, waterschaplink naar pdf bestand1866-1943
De Mooie Keene, waterschaplink naar pdf bestand1886 -1958
De Nassaupolder, de Arenbergpolder en de Blokpolder, waterschaplink naar pdf bestand(1613) 1697-1890
Niervaert, waterschaplink naar pdf bestand1946 - 1958
Nieuw-Hinkelenoord gemeen met de Hoogerwerf, waterschaplink naar pdf bestand1811-1988
De Nieuwe Dombosch, waterschaplink naar pdf bestand1842-1940
De Nieuwe Hooipolder, voor 1940 de Nieuwe Buitendijkse Hooipolder, waterschaplink naar pdf bestand1790-1953
De Nieuwe Klapoorpolder, waterschaplink naar pdf bestand1847-1852
Nieuwe Moerdijk, waterschaplink naar pdf bestand1802-1949
De Nieuwe Polder, waterschaplink naar pdf bestand1847-1940 (1941)
De Nieuwe Zuidpolder onder Ossendrecht, waterschaplink naar pdf bestand1939-1988
Nieuwe Zwaluwe Polder, waterschaplink naar pdf bestand(1650) 1878-1972
Het Nieuwland of Mancia Winterpolderlink naar pdf bestand1617-1958
De Noord-, Zuid- en Sint Antoniepolder, waterschaplink naar pdf bestand1713-1717, 1846-1942
De Noordkil van Ossendrecht, waterschaplink naar pdf bestand1948-1988
De Noordpolder onder Ossendrecht, waterschaplink naar pdf bestand1545-1988
Ontheffingen waterschap Brabantse Bandijklink naar pdf bestand1953 -1976
De Oost en West Meerenpolderlink naar pdf bestand1606-1740
De Oostense en Westense Buitendellen, waterschaplink naar pdf bestand1718-1940 (1941)
De Oostpolder, waterschaplink naar pdf bestand1721-1950
Oude Appelaar, waterschaplink naar pdf bestand1597 - 1958
De Oude en Nieuwe landen I, waterschaplink naar pdf bestand1670-1959
De Oude en Nieuwe landen II, waterschaplink naar pdf bestand(1959) 1960-1985
Oude Fijnaart, waterschaplink naar pdf bestand1548-1958
Oude Heijningen, waterschaplink naar pdf bestand1581-1958
Koekoek en Gecombineerde Buitenpolders, waterschaplink naar pdf bestand(1634)-1962
De Oude Noordpolderlink naar pdf bestand1673 - 1713
De Oude Noordpolder en de Torenpolderlink naar pdf bestand1693 en 1714-1740
De Oude Prinslandse Polder, waterschaplink naar pdf bestand1606-1987
Oudland van Standdaarbuiten, waterschaplink naar pdf bestand1692-1958
Het Oudland van Zevenbergen, waterschaplink naar pdf bestand1583-1971
De Overdiepse Polders te ‘s Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand1940-1953 (1958)
De Polder Achter De Hoeven, waterschaplink naar pdf bestand1783, 1847-1940 (1941)
Polder Bloemendaal en Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde polders link naar pdf bestand1576-1845
Polder De Hoevense Beemden Ilink naar pdf bestand(1409) 1591-1810
Polder Nieuwe of Kleine Fijnaartlink naar pdf bestand1579 - 1882
Polders Zandberg en Nieuwendijklink naar pdf bestand1599 - 1893
De Polder van ‘s Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand1812-1950
De Polders van Halsteren I, waterschaplink naar pdf bestand1581-1934
De Polders van Halsteren II, waterschaplink naar pdf bestand1934-1987
De Polders van Nieuw-Vosmeer I, waterschaplink naar pdf bestand1847-1934
De Polders van Nieuw-Vosmeer II, waterschaplink naar pdf bestand1934-1987
Prins Hendrik of Mancia Zomerpolder, waterschaplink naar pdf bestand1862,1921-1958
De Prins Karelpolder, waterschaplink naar pdf bestand1545-1988
De Republiekpolder, waterschaplink naar pdf bestand1785-1950
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, heemraadschap (deel I)link naar pdf bestand(1818) 1821-1964
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Heemraadschap (deel II)link naar pdf bestand(1920) 1965-1976
De Royale Polder, waterschaplink naar pdf bestand1650-1972
Ruigenhil, waterschaplink naar pdf bestand1563 - 1958
De Sabina Henricapolder, waterschaplink naar pdf bestand1786 - 1958
De Sandoelsche Polder te ‘s Gravenmoer, waterschaplink naar pdf bestand1868-1940
Scheldekwartier, Het.pdflink naar pdf bestand1995-2003
Secretarie van de Polders van Steenbergenlink naar pdf bestand1802-1836
De Sint-Maartenspolder Ilink naar pdf bestand1483-1828
De Sint Maartenspolder, waterschaplink naar pdf bestand(1785) 1811-1965
Slobbegors, waterschaplink naar pdf bestand1648-1880
De Striene, waterschaplink naar pdf bestand1958-1978
De Vier Polders, waterschaplink naar pdf bestand1892 - 1946
Ten Westen van de Capelse vaart & het Veerpad, na 1940 ten Westen van de Capelse Vaart, waterschaplink naar pdf bestand1836-1953
Ten Westen van de Nieuwendijk met de Aanwassen, waterschaplink naar pdf bestand1840-1940 (1942)
De Van der Duijnspolder, waterschaplink naar pdf bestand1907-1988
Vierlinghpolders.pdflink naar pdf bestand1988-1994
De Vijdtpolder, waterschaplink naar pdf bestand1854-1988
De Volkerakpolders, waterschaplink naar pdf bestand1937-1987
West-Brabant, waterschaplink naar pdf bestand1970-1976
Westland, waterschaplink naar pdf bestand(1624) 1934-1987 (1989)
Westland Oud Glymespolder, waterschaplink naar pdf bestand1421-1935
De Westpolder, waterschaplink naar pdf bestand1777-1950
De Willemspolder, waterschaplink naar pdf bestand1665-1987
De Wouwse Gronden, waterschaplink naar pdf bestand1935-1987
Zuiveringsschap De Donge, waterschaplink naar pdf bestand1950-1970
Ten Westen van de Vrijhoevense Vaart, waterschaplink naar pdf bestand1837-1953
De Zoom, waterschaplink naar pdf bestand1946-1988
Zoomvliet, waterschap.pdflink naar pdf bestand(1957) 1988-1995
Het Zuiderafwateringskanaal, waterschaplink naar pdf bestand1928-1986 (1977)
De Zuidpolder onder Ossendrecht, waterschaplink naar pdf bestand1740-1988
De Zuidpolder van Woensdrecht gemeen met Oud-Hinkelenoord, waterschaplink naar pdf bestand1685-1988