Het is belangrijk om uw activiteiten in of bij water te melden bij het waterschap. Zo voorkomen we dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen.