Het is belangrijk om uw activiteiten in of bij water te melden bij het waterschap. Zo voorkomen we dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. 

Digitaal

Via Omgevingsloket Online

Een activiteit melden kunt u digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dient u daarmee rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Voor het digitaal aanvragen heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning voor ondertekening.

Mijn activiteit melden via Omgevingsloket Online

Via Activiteitenbesluit Internet Module

Activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer meldt u via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). 

Mijn activiteit melden in Activiteitenbesluit Internet Module

Schriftelijk

Een activiteit melden kan ook schriftelijk. Hiervoor maakt u gebruik van één van onderstaande formulieren. U kunt het formulier downloaden, digitaal invullen, ondertekenen, opslaan en vervolgens insturen. De melding stuurt u naar vergunningen@brabantsedelta.nl of per post naar: Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. team Vergunningen, postbus 5520, 4801 DZ in Breda.

Contact

Heeft u hier vragen over? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.