Waterschap Brabantse Delta neemt allerlei beslissingen, bijvoorbeeld over waterprojecten in jouw omgeving. Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je bezwaar maken. Het waterschap kan jouw bezwaar afwijzen. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je beroep instellen. Heb je tijdens de voorbereiding van een beslissing zienswijzen in mogen dienen? Dan hoeft je niet eerst bezwaar te maken maar kun je gelijk beroep instellen.

Je kunt beroep instellen door een bericht naar de rechtbank te sturen. Dit is een beroepschrift. Doe dit uiterlijk 6 weken na de datum waarop het waterschap jouw bezwaar afwees. Deze datum staat in de brief van het waterschap. 

Digitaal beroep instellen

Stuur jouw beroepschrift in via de website van de Rechtspraak. Hiervoor heb je een DigiD nodig. 

Dien jouw beroepschrift in(externe link)

Beroep instellen via e-mail is niet mogelijk.

Schriftelijk beroep instellen

Je kunt ook een brief sturen. In deze brief zet je: 

  • jouw naam en adres
  • de datum
  • de omschrijving van het besluit waarmee je het niet eens bent
  • de reden dat je het niet eens bent met het besluit

Stuur een kopie van het besluit met het beroepschrift mee. Onderteken de brief en stuur het naar: 
Rechtbank
t.a.v. Team Bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda

Kosten

Je betaalt een bedrag voor het indienen van een beroepschrift. Dit zijn griffierechten. De rechter die jouw zaak behandelt, kan je vertellen hoeveel en wanneer je moet betalen. 

Pro forma beroep instellen

Je kunt ook een pro forma beroepschrift indienen. De brief waarin je uitlegt waarom je beroep instelt (jouw motivatie), kun je later opsturen. In de ontvangstbevestiging van de Rechtbank staat tot welke datum je jouw motivatie kunt opsturen. 

Het opstellen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk als het gaat om een projectplan van het waterschap. Want dan geldt de Crisis- en herstelwet. Die wet is er om procedures sneller te laten verlopen. Dit betekent dat als je een beroep instelt tegen een projectplan, je in je beroepschrift meteen moet schrijven waarom je het oneens bent met dat projectplan. Dat kan dus niet later.

Vermeld daarom in je beroepschrift dat het om een projectplan gaat en dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Meer informatie over de Crisis- en herstelwet(externe link)

Contact 

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.