Als u het niet eens bent met een beslissing van het waterschap en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, dan kunt u beroep instellen. Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank. Dit moet de rechtbank ontvangen uiterlijk zes weken nadat uw bezwaar is afgewezen. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het waterschap.

Beroep instellen kan op verschillende manieren. 

Online

Via de website van de Rechtspraak kunt u online beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Online beroep instellen

Schriftelijk

U stelt schriftelijk beroep in door een brief te sturen naar Team Bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant. In die brief vermeldt u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
  • de reden dat u het niet eens bent met dat besluit.

U stuurt een kopie van het besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar: Rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

Heeft u een beroepschrift ingediend? Dan moet u griffierechten betalen. Het gerechtelijk orgaan dat uw zaak behandelt, informeert u over de hoogte en de termijn waarbinnen u deze griffierechten moet betalen.

Ook handig om te weten

Het is ook mogelijk om uw beroepschrift per fax in te dienen. Eventuele bijlagen kunt u per post nazenden.

Pro forma

U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' beroepschrift indienen. De nadere gronden (de motivering van uw beroep) kunt u dan later opsturen. Hiervoor geldt een termijn dat in de ontvangstbevestiging van de Rechtbank staat.

Crisis- en herstelwet

Als de Crisis- en herstelwet van toepassing is op een projectplan, betekent dat onder meer dat het instellen van pro-forma beroep (het later indienen van de beroepsgronden) niet mogelijk is. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie over de crisis-en herstelwet

Contact 

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.