Als u het niet eens bent met een beslissing van het waterschap en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, dan kunt u beroep instellen. Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank. Dit moet de rechtbank ontvangen uiterlijk zes weken nadat uw bezwaar is afgewezen. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het waterschap.