Controleer voor dat u een put gaat boren of u grondwater mag onttrekken. Meer informatie hierover vind je op de pagina over 'agrarische beregening'.  

In Nederland moeten erkende bedrijven (BRL 2100) in de meeste gevallen grondwaterputten boren en verwijderen. De boring mag door een niet gecertificeerd bedrijf uitgevoerd worden als:

  • het alleen voor bemaling is;
  • er niet dieper dan 10 meter-maaiveld geboord wordt;
  • er geen scheidende lagen doorboord worden.

Verder moet u het volgende regelen:

  • U moet de datum van de boring minimaal twee weken voor uitvoering schriftelijk melden.
  • U stuurt binnen vier weken na uitvoering van de boring of afdichting van een put een veldwerkverslag naar het waterschap.

U kunt dit per post sturen naar Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ in Breda of per e-mail naar info@brabantsedelta.nl.

Bescherming grondwaterkwaliteit

De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen.

Bekijk de lijst met erkende bedrijven

Ook handig om te weten

Meer informatie over de BRL 2100 en bijbehorend protocol 2101 vindt u op de website van het SIKB.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?