Vergunning of melding?

Grondwater kan gebruikt worden voor de volgende soorten beregening:

Nieuwe put?

Wil je een nieuwe put boren? Dan moet je dit door een gecertificeerd bedrijf laten doen. Bekijk de pagina boren en afdichten grondwaterput voor meer informatie.

Je dient op de volgende momenten per post of mail een melding te doen:

  1. De booractiviteit dient minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te worden gemeld.
  2. Binnen 4 weken na uitvoering van de boring moet een veldwerkverslag worden toegestuurd aan het waterschap;
  3. Bij afdichting van een put moet het veldwerkverslag binnen 4 weken na uitvoering per post of mail worden toegestuurd aan het waterschap.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels.

Grondwateropgave

Onttrek je grondwater voor beregening? Dan moet je de hoeveelheid onttrokken grondwater ieder jaar opgeven via de opgave grondwateronttrekking.

Wijziging vergunning

Heb je een watervergunning voor onttrekken van grondwater voor beregening en wil je deze vergunning wijzigen? Gebruik dan één van onderstaande formulieren.

Contact

heb je een vraag over je activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.