Deze vijf schakels vormen tezamen de zogeheten veiligheidsketen.

Calamiteitenorganisatie

Opschaling

De mate waarin een calamiteit gecoördineerd wordt, hangt onder andere af van het dreigingsniveau en de mogelijke impact op de omgeving. Ook factoren als de bestuurlijke betrokkenheid, financiële gevolgen of media-aandacht spelen een rol. We onderscheiden drie coördinatiefasen.

  1. Als extra leiding en coördinatie alleen op ‘operationeel niveau’ (bronbestrijding) nodig is dan wordt opgeschaald naar coördinatiefase 1 en is het Waterschap Actie Team (WAT) actief.
  2. Als die extra leiding en coördinatie ook op tactisch niveau (effectbestrijding) nodig is dan wordt opgeschaald naar coördinatiefase 2 en is ook het Waterschap Operationeel Team (WOT) actief.
  3. Als die extra leiding en coördinatie ook op strategisch niveau nodig is dan wordt opgeschaald naar coördinatiefase 3 en is ook het Waterschap Beleids Team (WBT) actief.

Meer informatie over de soorten calamiteiten
Meer informatie over calamiteitenzorg