Het waterschap bereidt zich voor op verschillende soorten calamiteiten. Dat zijn situaties die een bedreiging vormen voor het waterbeheer. Denk aan watervervuiling, overstromingen of problemen op een rioolwaterzuivering. Om calamiteiten te bestrijden heeft het waterschap een calamiteitenorganisatie. Deze aanpak noemen we calamiteitenzorg. 

Het waterschap omschrijft calamiteiten als: “Omstandigheden waarin de veiligheid van waterstaatswerken in gevaar is of dreigt te komen, met mogelijk ernstige gevolgen voor waterkeringen, watersystemen, vaarwegen en/of rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen en rioolwatertransportleidingen.” 

Handboek Calamiteiten

Voor de bestrijding van calamiteiten werkt het waterschap met het Handboek Calamiteiten. Dit handboek bestaat uit een algemeen calamiteitenplan en negen bestrijdingsplannen.

Calamiteitenplan

In het algemene calamiteitenplan staan de aanpak en de afspraken. Zo kunnen we bij de bestrijding van calamiteiten mensen en materialen op tijd en op de juiste manier inzetten.

Bestrijdingsplannen

Voor elke soort calamiteit die voor kan komen heeft het waterschap een apart bestrijdingsplan opgesteld. Daarin staat hoe het waterschap handelt om schade te voorkomen of te verminderen en de effecten voor bijvoorbeeld de omgeving te beperken.

Jaarverslag

Het waterschap stelt elk jaar een jaarverslag op over de calamiteitenzorg. Daarin staat hoe het waterschap werkte aan opleidingen, trainingen en oefeningen om zich voor te bereiden op mogelijke calamiteiten. In het verslag staan ook andere ontwikkelingen, zoals het calamiteitenbeleid van het waterschap. En het bevat een terugblik op de aanpak van calamiteiten die het afgelopen jaar plaatsvonden. 

Een ongewone situatie of calamiteit melden

Heeft zelf iets ongewoons gemerkt? Zoals een sloot die overstroomt, dode vissen of een probleem bij een rioolwaterzuivering of poldergemaal? Je kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen, ook buiten kantooruren.

Bij spoed kun je beter telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076 564 10 00. Je krijgt dan een keuzemenu te horen: toets 1.

Een melding maken