Op 28 november ondertekende het waterschap samen met 7 andere partijen een nieuwe Green Deal in Waalwijk. Het doel: de bedrijventerreinen in Waalwijk flink verduurzamen. Zo moet de CO2-uitstoot omlaag, komen er meer zonnepanelen op grote bedrijfsdaken, worden bedrijventerreinen groener en komt er meer ruimte voor water. De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar en start vanaf januari 2023.

Veel winst te behalen

Op bedrijventerreinen valt er nog veel te winnen als het gaat om verduurzaming. Daarom is deze Green Deal 2.0 een goede stap voorwaarts. Die volgt op een eerdere overeenkomst uit 2020. De ambities zijn groot. Er moeten zonnepanelen komen op minimaal 25% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 m2 en er moet 10% meer groen komen op de Waalwijkse bedrijventerreinen. Ook moet de CO2-uitstoot met ongeveer tweederde omlaag in 2030.

Een ‘Energy Hub’ op bedrijventerrein Haven

Op bedrijventerrein Haven wordt gestart met een aantal concrete projecten, zoals de ontwikkeling van een ‘Energy Hub’, waarbij bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen. Haven is onderdeel van het project Grote Oogst van de provincie. Hierbij worden 13 Brabantse bedrijventerreinen sneller verduurzaamd. Dit zijn de bedrijventerreinen waar veel winst te behalen valt op gebied van stikstof, energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het waterschap werkt mee aan deze Green Deal met het geven van adviezen over water- en klimaatvriendelijke oplossingen.