Laatste nieuws: Droogte

Hier vind je het laatste nieuws omtrent de droogte.

 • Vanaf 1 september kleine grondwaterput in Brabant melden bij waterschap

  De Brabantse waterschappen roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant.

 • Gebruik van water uit sloten en beken weer toegestaan

  Door de neerslag van de afgelopen periode en de steeds verder afnemende beregeningsbehoefte bij agrariërs, is het vanaf vrijdag 11 augustus weer toegestaan om water uit sloten en beken te gebruiken in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.

 • Open brief: Elke druppel telt! Help jij mee?

  Grondwater, daar moeten we het over hebben. Want het is van levensbelang voor onszelf, onze voedselproductie en onze natuur. Maar water is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben we afgelopen droge weken wel gemerkt, zelfs na zo'n nat voorjaar. Inmiddels telt in Brabant elke druppel. Wij, de Brabantse grondwaterpartners, roepen alle Brabanders op om samen met ons ervoor te zorgen dat we meer regenwater vasthouden en minder grondwater gebruiken. Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.

 • Andere regels voor gebruikers grondwater

  Waterschap Brabantse Delta is van plan de regels voor kleine grondwaterputten te veranderen. Op de invoering van deze regels is tot en met maandag 12 juni inspraak mogelijk.

 • Documentaireserie over verwoestende effect van droogte in Brabant

  Begin maart startte de documentaire ‘Droogte in Brabant’ op Omroep Brabant. In de negendelige serie wordt het verwoestende effect van droogte op onze omgeving in beeld gebracht.

 • Eerste reactie Brabantse waterschappen op advies droogtecommissie

  Samen schouders eronder voor droogteaanpak. De structurele effecten van verdroging in Brabant zijn ernstig. En deze problematiek beperkt zich niet tot Brabant alleen.