Waterschap Brabantse Delta zorgt ervoor dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Soms gebeurt dat helaas niet. Denk bijvoorbeeld aan het dempen van een sloot zonder vergunning van het waterschap. 

Houd je je niet aan de regels? Dan kan het waterschap afdwingen dat je de regels naleeft. Je krijgt dan een dwangsombeschikking (last onder dwangsom). Dit gebeurt via een invorderingsbeschikking.  

Ben je het niet eens met de dwangsombeschikking en/of invorderingsbeschikking van het waterschap? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Je krijgt eerst zelf de kans om de regels na te leven. Gebeurt dat niet, dan moet je een geldbedrag (dwangsom) betalen aan het waterschap. Je krijgt dan een invorderingsbeschikking. In deze brief staat om welke overtreding het gaat en hoeveel je moet betalen. Als het nodig is, kan het waterschap met een dwangbevel zorgen dat je het bedrag betaalt. Dit geldt ook als je je een volgende keer niet aan de regels houdt. 

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.