Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Heb je die wet- en regelgeving overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom. Ook wel dwangbeschikking genoemd.

Voorwaarden

In een last onder dwangsom stelt waterschap Brabantse Delta de overtreder eerst een gedurende korte termijn in de gelegenheid om de overtreding zelf te beëindigen. Als de overtreding niet binnen de vermelde termijn is beëindigd, is de overtreder een dwangsom verschuldigd aan het waterschap. Dit geldt ook voor de situatie dat de overtreder de overtreding nogmaals begaat.

Aanpak

Tegen de dwangsombeschikking kun je bezwaar indienen. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen. Om na een overtreding tot invordering van de verschuldigde dwangsom over te gaan, legt het waterschap een invorderingsbeschikking op. Het waterschap geeft in die beschikking mede aan, welke overtreding is begaan. Indien nodig kan waterschap Brabantse Delta de verschuldigde dwangsom met behulp van een dwangbevel invorderen. Ben je het hier niet mee eens? Je kunt tegen een invorderingsbeschikking ook bezwaar maken.

Ik wil bezwaar maken

 

Contact

Heb je vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00