Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Heeft u die wet- en regelgeving overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom. Ook wel dwangbeschikking genoemd.