• Werkbezoek Zuidwestelijke Delta aan Water tussen Wal en Schelde

  Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, en de deltacommissaris, Peter Glas, namen na de opening van waterinlaat Roode Vaart een kijkje bij het zoetwaterproject Water tussen Wal en Schelde. Tijdens dit bezoek hoorden zij meer over de kansen voor het benutten van het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal.

 • Minister Harbers opent waterinlaat Roode Vaart

  Op dinsdag 3 mei 2022 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas de waterinlaat Roode Vaart geopend.

  Kees Jan de Vet (dijkgraaf waterschap Brabantse Delta), Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Peter Glas (Deltacommissaris).
 • Eerste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater

  Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in.

  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Grensbeek Het Merkske krijgt tijdelijk een ander uitzicht

  Waterschap Brabantse Delta (NL) voert samen met de provincie Antwerpen (B) een proef uit om de grensbeek het Merkske in haar natuurlijke staat te herstellen. Tegelijkertijd gaan ze na of met de proeven het grondwater aangevuld kan worden.

  Takkenbossen in het Merkske als onderdeel van onderzoek naar behoud grondwater en natuurversterking
 • Vissen kunnen weer op reis!

  Woensdag 20 april heeft dagelijks bestuurder van waterschap Brabantse Delta Kees de Jong de vispassage bij stuw Witte Brug geopend. Wethouder Rene Jansen van de gemeente Dongen en wethouder Arnoud Kastelijns van de gemeente Oosterhout waren hierbij aanwezig.

  Bestuurder Kees de Jong samen met wethouder Rene Jansen van de gemeente Dongen en wethouder Arnoud Kastelijns van de gemeente Oosterhout
 • Soak it up! Van harige massa naar olie-absorberende deken

  Vorige week was de finale van de Blue City Challenge. Is het gelukt om een nieuw circulair product te maken van de reststroom van de rioolwaterzuivering?

 • waterschap en Vlaamse Milieumaatschappij meten samen de waterkwaliteit

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en waterschap Brabantse Delta meten als proef met speciale apparatuur samen 24 uur per dag de waterkwaliteit van de Mark. Daarmee onderzoeken ze hoeveel zuurstof er in het water zit en hoe zuur, warm en troebel het water is. Bij afwijkingen kunnen ze gezamenlijk maatregelen nemen.

  Met speciale meetapparatuur meten de VMM en het waterschap de kwaliteit van het Markwater
 • Start uitvoering stapsteen Jacobswei Chaam - EVZ LandStad De Baronie

  Ten oosten van Chaam ligt een perceel langs de Laagheiveltse Beek. Aannemer Kennes is gestart met de aanleg van de stapsteen “Jacobswei”. Een mooie start van de eerste uitvoering binnen de samenwerking EVZ LandStad de Baronie in Alphen-Chaam.

  Graafmachine aan het werk
 • Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor het beregenen van grasland

  Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio's van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit om de grondwatervoorraad te beschermen.

  Beregening grasland