• Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. (Voor)lezen is belangrijk voor kinderen en het waterschap vertelt graag over het thema water. Helemaal in deze coronatijd kan kijken en luisteren naar een spannend voorleesverhaal zorgen voor een leuke afleiding voor basisschoolleerlingen (onderbouw).
 • Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West (Vrachelen) is de beoordeling afgrond en zijn de resultaten nu bekend.
 • Onlangs heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2021 en de Kadernota 2021-2030 vastgesteld.
 • De Brabantse waterschappen gaan een langdurige samenwerking aan met Greenchoice voor het inkopen van regionale groene stroom.
  De Brabantse waterschappen werken samen bij de inkoop van groene energie
 • Na bijna twee jaar bouwen is het zover: er komt water in de Zevenbergse haven. Het eerste water stroomt op vrijdagmiddag 11 december tussen de kades.
  De haven van Zevenbergen in de maak
 • Het proces om te komen tot het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 gaat een volgende fase in. Op 9 december is de Nota van Uitgangspunten door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. Die nota vormt de basis voor het ontwerp-Waterbeheerprogramma dat in het voorjaar van 2021 voor besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.
  Overzicht van het aantal respondenten voor de online enquête
 • In de grafkapel op Landgoed Bouvigne zijn begin 2016 Mia Rutjes en Molleke Bijkerk herbegraven. Zij overleden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Helaas is het vanwege de COVID-maatregelen niet mogelijk om de grafkapel en de tuinen van Bouvigne te bezoeken.
 • De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta publiceren in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal.
 • Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’.
  Hiervoor hebben Hans Peter Verroen lid dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en Toine Theunis wethouder van de gemeente Roosendaal op 3 december een samenwerkingsovereenkomst getekend.
  Bestuurder Hans Peter Verroen en wethouder Toine Theunis tekenen overeenkomst
 • Brabant is dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen. Jaren van extreem droge en warme perioden leggen bloot hoe belangrijk water is voor ons. Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Dit vraagt om een stevige krachtenbundeling en een fundamenteel ander aanpak, van álle partners.
  Droge sloot in Zundert
 • Vijftien West-Brabantse gemeenten en het waterschap sluiten een nieuwe overeenkomst om de komende vier jaar verder samen te werken op het gebied van het verzamelen, beheer en delen van gegevens over de waterketen (o.a. riolering en afvalwatersystemen).
  Waterschap en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van databeheer van afvalwatersystemen
 • Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en natuurlijk de titel Waterbaas. Deze actie loopt van 10 tot 23 november 2020.