Het onttrekken van oppervlaktewater is onder normale omstandigheden toegestaan tot een hoeveelheid van 100 m3/uur. Voor grotere onttrekkingen vraag je een vergunning aan.

Onttrekkingsverbod

Als er onvoldoende aanvoer is van water kan een onttrekkingsverbod gelden voor oppervlaktewater. Beregenen uit oppervlaktewater is dan niet mogelijk. Bekijk de actuele onttrekkingsverboden.

Vergunning

Voor onttrekkingen van meer dan 100 m3/uur vraag je een vergunning aan. Op basis van een aantal toetsingscriteria wordt de vergunning wel of niet verleend. De toetsingscriteria gaan over de gevolgen voor onderhoud, scheepvaart en het voorkomen van droogteschade.

Watervergunning aanvragen.

Beregeningsverzoek

Wil je een agrarisch perceel in poldergebied beregenen vanuit oppervlaktewater? Dan moet je minstens twee werkdagen van te voren een beregeningsverzoek doen bij het waterschap. Zo kan het waterschap eventuele maatregelen nemen en kun je op tijd beschikken over voldoende water in sloten.

Een beregeningsverzoek kun je via de Perceelwijzer app doen of online, maar ook telefonisch via telefoonnummer 076 564 10 00. Geef hierbij duidelijk de datum en plaats aan (straat of perceelnummer) van de onttrekking.

Doe een beregeningsverzoek

Ook als er voldoende water in de sloot staat, is het noodzakelijk om te melden dat je gaat beregenen. Zo houdt het waterschap controle over de waterpeilen in het werkgebied en wordt iemand anders niet plotseling geconfronteerd met een tekort aan water in zijn sloot. 

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.