Het onttrekken van oppervlaktewater is onder normale omstandigheden toegestaan tot een hoeveelheid van 100 m3/uur. Voor grotere onttrekkingen vraagt u een vergunning aan.

Onttrekkingsverbod

Als er onvoldoende aanvoer is van water kan een onttrekkingsverbod gelden voor oppervlaktewater. Beregenen uit oppervlaktewater is dan niet mogelijk. Bekijk de actuele onttrekkingsverboden.

Vergunning

Voor onttrekkingen van meer dan 100 m3/uur vraagt u een vergunning aan. Op basis van een aantal toetsingscriteria wordt de vergunning wel of niet verleend. De toetsingscriteria gaan over de gevolgen voor onderhoud, scheepvaart en het voorkomen van droogteschade.

Watervergunning aanvragen.

Beregeningsverzoek

Wilt u een agrarisch perceel in poldergebied beregenen vanuit oppervlaktewater? Dan moet u minstens twee werkdagen van te voren een beregeningsverzoek doen bij het waterschap. Zo kan het waterschap eventuele maatregelen nemen en kunt u op tijd beschikken over voldoende water in sloten.

Een beregeningsverzoek kunt u via de Perceelwijzer app doen of online, maar ook telefonisch via telefoonnummer 076 564 10 00. Geef hierbij duidelijk de datum en plaats aan (straat of perceelnummer) van de onttrekking.

Doe een beregeningsverzoek

Ook als er voldoende water in de sloot staat, is het noodzakelijk om te melden dat u gaat beregenen. Zo houdt het waterschap controle over de waterpeilen in het werkgebied en wordt iemand anders niet plotseling geconfronteerd met een tekort aan water in zijn sloot. 

Verzoek via de Perceelwijzer app

Een beregeningsverzoek via deze app is heel simpel door het betreffende perceel aan te klikken en daarbij ‘beregeningsverzoek’ te vermelden.

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden.

De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Voor meer informatie over de app bezoek www.perceelwijzer.nl.

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan telefonisch contact op met team Vergunningen via 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?