Vergunning

Naast grondwater wordt ook met oppervlaktewater beregend. Dit is onder normale omstandigheden toegestaan tot een hoeveelheid van 100 m3/uur. Voor grotere onttrekkingen vraagt u een vergunning aan. Op basis van een aantal toetsingscriteria wordt de vergunning wel of niet verleend. De toetsingscriteria gaan over de gevolgen voor onderhoud, scheepvaart en het voorkomen van droogteschade.

Beregeningsverzoek

Wilt u in poldergebied beregenen vanuit oppervlaktewater? Dan moet u minstens twee werkdagen van te voren een beregeningsverzoek doen bij het waterschap. Zo kan het waterschap eventuele maatregelen nemen en kunt u op tijd beschikken over voldoende water in sloten. Een beregeningsverzoek kunt u online doen, maar ook telefonisch via T 076 564 10 00. Geef hierbij duidelijk de datum en plaats aan (straat of perceelnummer) van de onttrekking.

Doe een beregeningsverzoek

Ook als er voldoende water in de sloot staat, is het noodzakelijk om te melden dat u gaat beregenen. Zo houdt het waterschap controle over de waterpeilen in het werkgebied en wordt iemand anders niet plotseling geconfronteerd met een tekort aan water in zijn sloot. 

Onttrekkingsverbod

Als er onvoldoende aanvoer is van water kan een onttrekkingsverbod gelden voor oppervlaktewater. Beregenen uit oppervlaktewater is dan niet mogelijk. Bekijk het actueel overzicht van onttrekkingsverboden.

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan telefonisch contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?