Er zijn peilbeheerste en vrij afwaterende gebieden. In peilbeheerste gebieden gelden peilbesluiten die voorschrijven hoe hoog of laag het oppervlaktewaterpeil mag zijn. In de vrij afwaterende gebieden ligt dat anders.