In de gemeente Breda verbetert het waterschap een deel van de dijken langs de Mark in het gebied ten noordoosten van Breda en Prinsenbeek. Het gaat vooral om de dijken in het buitengebied in de omgeving Weimeren, de omgeving Biezenstraat/Hooijdonkseweg en bij het 4e bergboezem tegenover het Markkanaal.

Projectplan en Planning

In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Breda (RWZI Nieuwveer en Haagse Beemden) en over de planning.
Heb je vragen? Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Besluitvorming

Dit zijn de documenten waarin te zien is hoe de besluitvorming van deze dijkverbetering tot stand is gekomen.