In de gemeente Breda verbetert het waterschap een deel van de dijken langs de Mark in het gebied ten noordoosten van Breda en Prinsenbeek. Het gaat vooral om de dijken in het buitengebied in de omgeving Weimeren, de omgeving Biezenstraat/Hooijdonkseweg en bij het 4e bergboezem tegenover het Markkanaal.

Projectplan en Planning

In deze presentatie lees je meer over het projectplan in de gemeente Breda (RWZI Nieuwveer en Haagse Beemden) en over de planning.
Heb je vragen? Stel ze gerust via onzedijken@brabantsedelta.nl 

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in gemeente Breda. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Afgekeurde dijken bekijken op de kaart

Dijken moeten in 2024 voldoen aan de veiligheidsnorm

Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2024 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm.