Om te voorkomen dat vervuild water de natuur in stroomt, zuivert het waterschap het afvalwater van huizen en fabrieken vóórdat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. Dat gebeurt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Hoe werkt een RWZI?

  1. Het afvalwater wordt via een rioolgemaal door de riolering naar de zuiveringsinstallatie gepompt.
  2. Vervolgens zuigt een zandvanger het zand van de bodem en verwijdert grofvuil met behulp van roosters.
  3. Daarna stroomt het water naar een voorbezinktank. In deze betonnen bak zinken de overgebleven zwaardere deeltjes naar de bodem: slib. Het slib wordt hier van de bodem geveegd en weggezogen.
  4. In de beluchtingstank gebeurt vervolgens het belangrijkste onderdeel van het zuiveren. In deze tank zitten miljarden bacteriën die al het overgebleven afval opeten. Hier hebben ze voldoende zuurstof bij nodig. Daarom wordt er in deze tank veel lucht geblazen, waardoor het water gaat kolken en schuimen. 
  5. De volgende bak is de nabezinktank. De verzadigde bacteriën zakken hier naar de bodem. Daar worden ze met een langzaam ronddraaiende ruimer bij elkaar geveegd. Omdat de bacteriën opnieuw gebruikt kunnen worden, worden ze met een grote schroef terug naar de beluchtingstank gepompt.
  6. Wat overblijft is schoon water. Dit pompen we terug naar een rivier of kanaal. Maar let op: dit is geen drinkwater! Er zitten nog stoffen in het water die pas na langere tijd verdwijnen.
  7. Naast het schone water blijft er ook nog slib over. Dit slib wordt met een grote pomp naar de 'slibindikker' gepompt. Hier plakken de zwaardere deeltjes uit het slib aan elkaar, waardoor een soort dikke modder over blijft.
  8. Uiteindelijk is er genoeg water uit het slib gehaald en wordt het tijdelijk opgeslagen in een silo. Als er genoeg ingedikt slib in de silo zit, wordt het in een vrachtwagen gestort en afgevoerd naar de 'slibverbrandingsinstallatie' van SNB op het industrieterrein Moerdijk, waar het wordt verbrand.
  9. We hebben op de zuiveringen Bath, Nieuwveer, Dongemond en Waalwijk slibvergisters. Op deze vier zuiveringen vergisten we alle slib van alle zuiveringen. Alle vergisters leveren biogas, energie dus.

Ben je niet aangesloten op de riolering?

Wanneer jouw woning niet is aangesloten op de riolering, moet er een systeem worden geplaatst voor de Individuele Behandeling van Afvalwater, oftewel een IBA-systeem.