Vergunning of melding?

Het is verboden om huishoudelijk afvalwater direct te lozen in het oppervlaktewater of in de bodem. Uw woning moet in principe worden aangesloten op de riolering. Als dat niet mogelijk is, kan een uitzondering worden gemaakt. De eisen daarvoor staan beschreven in het:

Het waterschap is bevoegd gezag voor de lozing in het oppervlaktewater. In het kort komt het in alle besluiten erop neer dat u niet mag lozen in oppervlaktewater als de riolering maximaal 40 meter van de perceelgrens ligt.

Als de riolering verder weg ligt, dan mag in veel gevallen in het oppervlaktewater worden geloosd. In dat geval moet u een systeem laten plaatsen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

Soms is een IBA I voldoende. Wilt u lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam, dan kan het waterschap strengere eisen stellen en een maatwerkvoorschrift opleggen.

Doe op tijd een melding

Meld minimaal zes weken voor de plaatsing van een IBA schriftelijk bij het waterschap, dat u uw huishoudelijk afvalwater gaat lozen in oppervlaktewater. Gebruik daarvoor het “meldingsformulier lozen huishoudelijk afvalwater” onderaan de webpagina ‘activiteit melden’.

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?