Je wil grond, baggerspecie of (steenachtige) bouwstoffen toepassen of opslaan in de bodem of in het water. Bijvoorbeeld een sloot dempen, een dam aanleggen (met duiker) of een beschoeiing maken van steenachtige bouwstoffen. Jij moet je dan aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Soms moet je het activiteit ook melden.

Melding doen

Doe je melding via Meldpunt Bodemkwaliteit. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voordat je met de werkzaamheden start. De melding komt bij de gemeente of het waterschap terecht. 

Wel of niet je activiteit melden?

Het toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen moet je soms vooraf melden. Bijvoorbeeld in deze gevallen:

  • Je past grond of baggerspecie toe als bedrijf.
  • Je past grond of baggerspecie toe binnen een landbouwbedrijf.
  • De kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoet niet aan de achtergrondwaarden.
  • De hoeveelheid bouwstoffen of baggerspecie is meer dan 50 kubieke meter.

Let op! Deze lijst is niet compleet. De volledige lijst staat in het Besluit bodemkwaliteit. Bekijk het Besluit bodemkwaliteit op Overheid.nl.

Bij wie komt uw melding terecht?

Ga je grond, baggerspecie of bouwstoffen op de bodem toepassen? Dan komt je melding bij de gemeente terecht. Ga je deze werkzaamheden in het water uitvoeren? Dan gaat het waterschap daarover. Het gaat hierbij om het toepassen van stoffen die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater of oppervlaktewater.

Waarom het Besluit bodemkwaliteit?

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels over het toepassen van grond of steenachtige bouwstof. Met het Besluit bodemkwaliteit willen we de (water)bodemkwaliteit beschermen tegen stoffen die slecht zijn voor de natuur. Zo houden we onze omgeving schoon en veilig voor mensen, dieren en planten.

Regelgeving

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.