Wat moet u doen als uw woonsituatie veranderd? Zoals bij een verhuizing of overlijden?

Verhuizen

U hoeft ons niet te laten weten wat uw nieuwe adres is. U moet zich wel altijd inschrijven met uw nieuwe adres bij uw gemeente. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. Gaat uw bedrijf verhuizen? Dan moet u dat laten weten aan de Kamer van Koophandel.

Als iemand overlijdt

U hoeft ons niet te informeren over overlijden. Wanneer de overledene alleen woonde, kunt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant een adres doorgeven van degene die de administratie regelt. Dat kan via het contactformulier van de Belastingsamenwerking.