Verplicht slootonderhoud

Ben je eigenaar van een stuk grond langs een sloot die belangrijk is voor aan- en afvoer van water? Dan kan het zijn dat je deze sloot moet onderhouden. Lees hier wat deze onderhoudsplicht voor jou betekent en of deze op jouw perceel van toepassing is. 

Wat moet je doen?

Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van water, staat in de Legger. Hoe je het water kunt onderhouden, staat in de Keur.

Enkele tips:

 • Verander niets aan de originele vorm van het water.
 • Maai de slootkanten op tijd. Haal het maaisel uit het water en ruim het maaisel op.
 • Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en belemmeringen voor onderhoud.
 • Verwijder (een teveel aan) waterplanten.
 • Verwijder (natuur)afval uit het water om te zorgen dat het water goed doorstroomt. Bijvoorbeeld kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, vuilnis en gezonken voorwerpen.
 • Houd bouwwerken schoon die het water met elkaar verbinden. Denk aan duikers en waterdoorgangen.
 • Herstel oevers en taluds (het schuine gedeelte tussen water en oever) waar nodig.

Voor welke sloten geldt de onderhoudsplicht? 

Alle sloten die een belangrijke bijdrage leveren in de aan- en afvoer van water staan op de legger kaart.

Onderhoud categorie A oppervlaktewaterlichamen

De belangrijkste sloten noemen we categorie A oppervlaktewaterlichamen. Het waterschap onderhoudt deze sloten zelf. 

Onderhoud categorie B sloten 

Bij de sloten met een categorie B aanduiding ligt het onderhoud bij de aangrenzende grondeigenaar. Dit is de basisregel voor de onderhoudsverplichting. 

Bijzondere onderhoudsverplichting

In sommige gevallen is er sprake van een “bijzondere onderhoudsverplichting”. Dit wordt dan specifiek aangegeven. Deze “bijzondere onderhoudsverplichting” komt bijvoorbeeld vaak voor langs wegen. Het onderhoud ligt dan bijvoorbeeld bij de gemeente. 

Leggerkaart 

Op onze leggerkaart kun je zien of er sloten liggen langs jouw percelen en in welke categorie deze vallen. Daarbij kun je zien of er een “bijzondere onderhoudsverplichting” geldt of dat er sprake is van de basisregel.

Bekijk de leggerkaart

Hoe werkt de kaart? 

Om te kunnen zien in welke categorie de sloten vallen moet je eerst de laag  'vastgestelde oppervlaktelichamen' aanzetten op de kaart. Dit doe je zo:

 1. Klik op de knop rechtsboven in beeld.
 2. Je ziet nu de lijst met lagen.
 3. Zet een vinkje bij  'vastgestelde oppervlaktelichamen'.
 4. Klik op een sloot.
 5. Een extra venster met informatie over het type sloot opent zich nu.

Controle door het waterschap 

Zien wij dat je je niet aan de regels houdt? Dan ontvang je eerst een brief. Je krijgt dan ook de kans om het onderhoud alsnog uit te voeren. Blijkt bij de volgende controle dat je nog steeds geen onderhoud hebt gepleegd? Dan kun je een dwangsom krijgen. 

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.