Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

In Waalwijk passen we de stroomrichting van het water aan. Door de bouw van een gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt het water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal. In plaats daarvan gaat het via het Zuiderkanaal rechtstreeks naar de Bergsche Maas. Daarnaast koppelen we een sifon af in de Buitenpolder. Dit is een bijzondere vorm van een duiker die sloten met elkaar verbindt. Ook maken we een dijk van bijna 2 kilometer langs het Zuiderkanaal veilig. Het project 'Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk' maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk.

Samenwerken

Om alles te realiseren betrekken we verschillende belanghebbenden zoals provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Waalwijk, ondernemers, agrariërs en inwoners. Dat vraagt om een doordachte aanpak waarbij verbinding, beleving en maatwerk centraal staan. 

De coördinatie en uitvoering van het project ligt in handen van aannemer Dura Vermeer. Zij hebben hiervoor de krachten gebundeld met GMB, Royal HaskoningDHV, Hoppenbrouwers en Van de Beeten. GMB is o.a. verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe gemaal, Hoppenbrouwers voor de elektrotechnische aanpassingen en werkzaamheden en Van de Beeten voert alle grondwerkzaamheden uit. Royal HaskoningDHV heeft veel kennis van het watersysteem en het projectgebied. Iedere partij heeft zijn eigen expertise en door goed projectmanagement en een nauwe samenwerking dragen zij zorg voor een succesvolle uitvoering.

Deelgebieden

Het project is opgesplitst in deelgebieden: Capelsche Polder, Haven VII, Buitenpolder (toekomstig Haven 8), een gedeelte landbouw en stedelijk gebied en de Westelijke Langstraat. In de Westelijke Langstraat vinden vanuit project 'Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk' geen werkzaamheden plaats. Belanghebbenden in de Westelijke Langstraat worden wel op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Projectfilm

Tijdens de uitvoering laten we in verschillende films zien wat er gaat veranderen. In deze eerste film nemen we je mee in de voorbereidende fase naar de eerste uitvoeringswerkzaamheden.

Planning werkzaamheden

Eind juni 2020 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart. Volgens planning duren alle werkzaamheden in totaal 1 jaar, de beoogde oplevering is in de zomer van 2021.

Gemaal De Slagen

Als onderdeel van het project wordt een gloednieuw gemaal gebouwd in het Zuiderkanaal. We hebben de omgeving laten meedenken over een geschikte naam voor dit gemaal. Het nieuwe gemaal krijgt de naam: Gemaal De Slagen. Deze naam verwijst naar de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. Uniek in dit gebied is het slagenlandschap. Slagen zijn lange, smalle percelen grond, door sloten van elkaar gescheiden. Door Gemaal De Slagen verandert de stroomrichting van het water in Waalwijk. Zo kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat omhoog, waardoor bijzondere natuur zich kan ontwikkelen en het cultuurhistorisch waardevolle slagenlandschap behouden blijft.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk?

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Westelijke Langstraat

Het project 'Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk' maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? Stuur een email naar:

aww@brabantsedelta.nl

 

Subsidie

Project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor behoud van natuur en cultuurhistorie in dat gebied.

Gecombineerd logo Provincie Noord-Brabant en Europa