Veel grondwateronttrekkingen voor glastuinbouw en container- en substraatteelt zijn vanaf 1 april niet meer vergunningplichtig, vanaf dan moet voldaan worden aan de algemene regel.