Bij lozing op kleine wateren met een beperkte doorstroming, worden vaak scherpere eisen gesteld in algemene regels en vergunningsvoorschriften om milieuschade en gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

De wateren met een grotere doorstroming of een groot watervolume zijn op de onderstaande kaart weergegeven. Daarbij gelden minder strenge regels.

Het gaat om de volgende aangewezen oppervlaktewaterlichamen:

 • Aa of Weerijs, benedenstrooms kruising A16
 • Boven Mark
 • De Baak (onderdeel Kruislandse Kreken)
 • De Beek (onderdeel Kruislandse Kreken)
 • Dintel
 • Donge
 • Gat van den Ham
 • Haven Roosendaal
 • Kerkvaart en Capelsche Haven
 • Markkanaal
 • Mark-Vliet kanaal
 • Mark
 • Oude Leij benedenstrooms van de kruising met de N282 (Oude Rijksweg)
 • Oude Maasje
 • Roode vaart ten noorden van Zevenbergen
 • Singels Breda
 • Steenbergse Haven
 • Steenbergse Vliet
 • Vloedspui en Haven van Hooge Zwaluwe
 • Waalwijkse Haven
 • Zuiderafwateringskanaal

Alle andere zijn niet-aangewezen.

Bekijk de aangewezen oppervlaktelichamen op de kaart

Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe en actuele versie van kaart. Hierdoor is deze helaas momenteel niet beschikbaar.