Raadpleeg het Besluit lozing huishoudelijk afvalwater om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen hoeft u niet te melden.

Vergunning of melding?

Het besluit lozing huishoudelijk afvalwater is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Als u aan alle eisen voldoet, is voor de lozing geen watervergunning meer nodig.

Voorwaarden

U moet een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bouwt een huis en kunt niet aansluiten op het riool (omdat bijvoorbeeld het huis in buitengebied staat).
  • U wilt huishoudelijk afvalwater (toilet of waswater) lozen op oppervlaktewater.
  • U wilt zwembad water lozen

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Besluit lozing huishoudelijk afvalwater om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen hoeft u niet te melden.

Uitzondering: lozingen van afvalwater door onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten of door bodemsanering, dan is het besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing.

Aanpak

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap, dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem in geval van twijfel altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Levertijd

Vanaf het moment dat uw melding is ingediend, heeft u aan uw meldingsplicht voldaan.

Let op! Het kan zijn dat voor de lozing toch een watervergunning nodig is. In dat geval neemt het waterschap binnen vier weken contact met u op.

Regelgeving

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?