Wil je afvalwater lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek?  Dan heb je toestemming van het waterschap nodig. 

Vergunning of melding?

Het besluit lozen buiten inrichtingen is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvindt.

Aanpak

Stap 1: activiteit binnen of buiten een inrichting

Allereerst is het belangrijk om te weten vanuit waar jouw activiteit plaatsvindt: vanuit een inrichting of niet. Dit lees je in de Wet Milieubeheer. Vind jouw activiteit binnen een inrichting plaats? Dan heb je te maken met activiteitenbesluit milieubeheer. Anders heb je te maken met het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ga hiervoor verder naar stap 2.

Stap 2: een melding doen?

Wil je afvalwater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heb je toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De Waterwet is een landelijke wet die het beheer van grondwater en oppervlaktewater in heel Nederland regelt. Er zijn voor veel voorkomende lozingen landelijke algemene regels opgesteld, één daarvan is het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor het Besluit lozen buiten inrichtingen moet je een melding doen als je één van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • lozen van afvalwater door bronnering of bodemsanering;
  • lozen van afvalwater bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (bv. brug);
  • lozen van afvalwater door  baggeren;
  • lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Besluit lozen buiten inrichtingen om na te gaan of jouw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen hoef je niet te melden.

Stap 3: melding doen

Je weet nu of je een melding moet doen. Een activiteit melden kun je digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dien je rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.

Regelgeving

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 10 00.