Vergunning of melding?

Het besluit lozen buiten inrichtingen is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvindt.

Aanpak

Stap 1: activiteit binnen of buiten een inrichting

Allereerst is het belangrijk om te weten vanuit waar uw activiteit plaatsvindt: vanuit een inrichting of niet. Dit leest u in de Wet Milieubeheer. Vindt uw activiteit binnen een inrichting plaats dan heeft u te maken met activiteitenbesluit milieubeheer. Anders heeft u te maken met het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ga hiervoor verder naar stap 2.

Stap 2: een melding doen?

Wilt u afvalwater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De Waterwet is een landelijke wet die het beheer van grondwater en oppervlaktewater in heel Nederland regelt. Er zijn voor veel voorkomende lozingen landelijke algemene regels opgesteld, één daarvan is het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor het Besluit lozen buiten inrichtingen moet u een melding doen als u een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • lozen van afvalwater door bronnering of bodemsanering;
  • lozen van afvalwater bij onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (bv. brug);
  • lozen van afvalwater door  baggeren;
  • lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Besluit lozen buiten inrichtingen om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden. Sommige lozingen hoeft u niet te melden.

Stap 3: melding doen

U weet nu of u een melding moet doen. Een activiteit melden kunt u digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dient u rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.

Regelgeving

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?