• Het waterschap onderzoekt waar zij haar werk beter kan doen. Bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten en bij participatie en communicatie. Daarvoor is het van belang te weten wat de mening daarover is van iedereen die met het werk van het waterschap te maken heeft. Tot eind juni kan iedereen daarvoor een online vragenlijst invullen!
  Help mee ons werk nog beter te doen door de online vragenlijst in te vullen!
 • Op 15 juni start na vele jaren voorbereiding de uitvoering voor natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat. Bestaande natuur wordt behouden en hersteld en er komt ook nieuwe natuur bij. 
  Handmatig plaggen start werk Westelijke Langstraat
 • Woensdag 26 mei was een belangrijk moment in het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk. De eerste paal voor het nieuwe gemaal staat.
 • Hoe zet je medewerkers op een bijzondere manier in het zonnetje? Door ze een bezoek te brengen en je waardering uit te spreken! Niels heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staat, dus het bezoek moest wel op de fiets. Een stadsfiets welteverstaan.
  Bestuurder Niels Mureau op zijn fiets, bij de start van de Tour de RWZI
 • Heb je altijd al willen weten hoe kasteel Bouvigne er van binnen uitziet? Of wil je weten wat er allemaal in die grote tuin te vinden is? En wat waterschap Brabantse Delta daar nu precies doet? Grijp dan je kans! Maandag 24 mei lanceert het waterschap een virtuele tour door het kasteel en de tuinen. Vanuit je luie stoel kun je alles op het landgoed ontdekken!
  De lakei neemt je mee door het kasteel en de tuinen
 • Op 17 mei 2021 start de 'tweede piekperiode' van de campagne 'Waterbazen' van de landelijke Waterschappen. Het idee van de campagne is dat alle Nederlanders bij kunnen dragen aan schoon en voldoende water.
 • Klanten van Tuincentrum GroenRijk Schalk in Prinsenbeek maken vanaf zaterdag 15 mei 2021 kennis met het ´Groen Klimaatplein´. Daarmee laten het tuincentrum, gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta zien hoe de klanten met hun tuin bij kunnen dragen aan een gezonde en fijne leefomgeving voor mens en dier.
  Het Groen Klimaatplein bij GroenRijk Schalk in Prinsenbeek
 • Waterschap Brabantse Delta is gestart met het renoveren en automatiseren van 6 stuwen in West-Brabant. Het gaat om de stuw Erasstraat in Kaatsheuvel bij de rioolwaterzuivering, de stuw Schorsstraat in Rijen bij de rioolwaterzuivering, de stuw Nieuwe Dreef in Roosendaal, de stuw Zoomvlietweg in Bergen op Zoom en de stuw Kraanschotsedijk in Oosteind. De stuw Kasteelweide dichtbij Wouw komt eind dit jaar aan de beurt.
  stuw Schorsstraat in Rijen
 • Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).
 • Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Loon op Zand gaan onderzoeken of er water aangevoerd kan worden naar de Blauwloop. Dat is een beek in de omgeving van het Witte Kasteel in die gemeente. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe ze de verdroging daar kunnen beperken.
  Onderzoek naar wateraanvoer naar gracht rond het witte kasteel Loon op Zand
 • Waterschap Brabantse Delta start 15 april met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal en pompgemaal waar per seconde meer dan 3,5 kubieke meter (3,5 duizend liter) water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart door kan stromen.
 • Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft de eerste versie (ontwerp) van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Iedereen kan dat Waterbeheerprogramma (WBP) op de website van het waterschap inzien en tot en met 18 mei hierop een reactie (zienswijze) geven. Dat kan eenvoudig met een online formulier.
  Waterbeheerprogramma 2022-2027