• Hoge waterstanden, maar geen zorgen

  In delen van Nederland is sprake van hoge waterstanden in de rivieren. In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is er vanuit de rivieren geen overlast met betrekking tot hoogwater en dit wordt komende week ook niet verwacht.
  Inspectie door medewerker op de dijk bij hoogwater
 • Legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem ter inzage

  De ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.
 • Nationale Voorleesdagen, luister en kijk live mee met een waterverhaal

  Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. (Voor)lezen is belangrijk voor kinderen en het waterschap vertelt graag over het thema water. Helemaal in deze coronatijd kan kijken en luisteren naar een spannend voorleesverhaal zorgen voor een leuke afleiding voor basisschoolleerlingen (onderbouw).
 • Beoordeling dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West afgerond

  Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West (Vrachelen) is de beoordeling afgrond en zijn de resultaten nu bekend.
 • Klimaatverandering grote uitdaging voor Waterschap Brabantse Delta

  Onlangs heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2021 en de Kadernota 2021-2030 vastgesteld.
 • Brabantse waterschappen kopen samen groene stroom in

  De Brabantse waterschappen gaan een langdurige samenwerking aan met Greenchoice voor het inkopen van regionale groene stroom.
  De Brabantse waterschappen werken samen bij de inkoop van groene energie
 • Het water keert terug in Zevenbergen

  Na bijna twee jaar bouwen is het zover: er komt water in de Zevenbergse haven. Het eerste water stroomt op vrijdagmiddag 11 december tussen de kades.
  De haven van Zevenbergen in de maak
 • Proces Waterbeheerprogramma 2022-2027 naar volgende fase

  Het proces om te komen tot het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 gaat een volgende fase in. Op 9 december is de Nota van Uitgangspunten door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. Die nota vormt de basis voor het ontwerp-Waterbeheerprogramma dat in het voorjaar van 2021 voor besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.
  Overzicht van het aantal respondenten voor de online enquête
 • De meisjes van Bouvigne

  In de grafkapel op Landgoed Bouvigne zijn begin 2016 Mia Rutjes en Molleke Bijkerk herbegraven. Zij overleden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Helaas is het vanwege de COVID-maatregelen niet mogelijk om de grafkapel en de tuinen van Bouvigne te bezoeken.
 • Het Markdal bereikt nieuwe mijlpaal: het Voorlopig Ontwerp

  De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta publiceren in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal.
 • Samenwerking waterschap en gemeente reconstructie kasteel Wouw

  Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’.
  Hiervoor hebben Hans Peter Verroen lid dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en Toine Theunis wethouder van de gemeente Roosendaal op 3 december een samenwerkingsovereenkomst getekend.
  Bestuurder Hans Peter Verroen en wethouder Toine Theunis tekenen overeenkomst
 • Brabantse waterschappen bundelen krachten en pleiten voor adviescommissie Droogte

  Brabant is dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen. Jaren van extreem droge en warme perioden leggen bloot hoe belangrijk water is voor ons. Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Dit vraagt om een stevige krachtenbundeling en een fundamenteel ander aanpak, van álle partners.
  Droge sloot in Zundert