• Waterschap en gemeenten werken samen aan gegevensbeheer van rioleringen en rioolwaterzuiveringen

  Vijftien West-Brabantse gemeenten en het waterschap sluiten een nieuwe overeenkomst om de komende vier jaar verder samen te werken op het gebied van het verzamelen, beheer en delen van gegevens over de waterketen (o.a. riolering en afvalwatersystemen).
  Waterschap en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van databeheer van afvalwatersystemen
 • Waterbazen winactie

  Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en natuurlijk de titel Waterbaas. Deze actie loopt van 10 tot 23 november 2020.
 • Renovatie persstation Bergen op Zoom

  Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). Onderdeel van dit systeem is het persstation aan de Binnenbandijk in Bergen op Zoom. De werkzaamheden daar zijn inmiddels in volle gang.
  Persstation Bergen op Zoom
 • Waterschappen gaan voor langdurige samenwerking met technische ingenieursbureaus

  Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk de aanbesteding voor Integrale Technische Adviesdiensten succesvol afgerond.
 • Waterschap zet in op water vasthouden

  Waterschap Brabantse Delta trok vorige week bijna alle onttrekkingsverboden in. Alleen in het gebied rond de Wouwse Gronden blijft het verbod nog van kracht. De waterstanden in sloten en beken zijn daar nog te laag om het verbod in te trekken. De gevolgen van de droogte zijn in het hele werkgebied nog steeds aanwezig. De grondwaterstanden zijn nog erg laag.
  De drempel tegen droogte: een houten plank met vier piketpaaltjes.
 • Leer alles over water in de Tilburgse Blauwe Spoortuin

  Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. De tuin is door de initiatiefnemers aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid.
  Leer en laat je inspireren in de Tilburgse Blauwe Spoortuin
 • Waterschap verpacht gronden via openbare inschrijving

  Waterschap Brabantse Delta houdt een openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden 17 kavels aangeboden in Hoeven, Oosterhout, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Steenbergen, Standdaarbuiten, Zundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe.
 • Word ook een Waterbaas!

  Driekwart van de inwoners van Midden- en West-Brabant vindt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van wateroverlast en/of watertekort. De helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit regionaal onderzoek van waterschap Brabantse Delta. Vandaag starten de waterschappen met de campagne ‘Wat een Waterbaas!’ om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.
 • Samenwerking met Rijkswaterstaat voor vismigratie

  Samen met Rijkswaterstaat maken we nieuwe zwemroutes voor vissen tussen het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren.
  Snoek onder het wateroppervlak
 • Volgende stap voor natuurontwikkeling Vloeiweide

  Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta werken samen met adviesbureau Kragten en grondeigenaren aan het ontwerp om de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide te herstellen. Aanmelden voor de nieuwsbrief mogelijk.
  Projectgebied Vloeiweide
 • Bijna alle onttrekkingsverboden opgeheven

  Waterschap Brabantse Delta trekt de onttrekkingsverboden voor een groot deel van onze zandgebieden in. Uitzondering hierop is het gebied 13 Wouwse Gronden waar metingen laten zien dat er nog onvoldoende herstel is.
  Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in
 • Resultaat onderzoek Watermonsters bekend!

  Burgeronderzoek naar kleine wateren stelt vast dat waterkwaliteit nog steeds niet goed is. Dit komt uit het grote burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van Natuur & Milieu, de ASN Bank, zeven Nederlandse waterschappen waaronder Brabantse Delta en de Unie van Waterschappen.
  Meisje met slootwater in potje