• De verwachting is dat dinsdagmorgen de hoogste waterstand op de Maas wordt bereikt ter hoogte van de Overdiepse Polder. Het is nog onzeker of het water ook over de dijk de polder in gaat stromen. Daarom houdt het waterschap de verwachte waterstanden en het peilverloop nauwgezet in de gaten.
  Keersluis Schipdiep
 • Zes medewerkers van waterschap Brabantse Delta helpen mee in Limburg om wateroverlast te beperken. Daarvoor vertrekken ze zaterdagmiddag 17 juli met in totaal 650 meter mobiele keringen naar de Limburgse plaats Ottersum.
  Waterschap Brabantse Delta helpt Limburg met de inzet van mobiele keringen
 • De extreme regenval in Limburg en België van afgelopen week leidt tot hoge waterstanden op de Maas. Het waterschap verwacht over ongeveer drie dagen de hoogste waterstand ter hoogte van de Overdiepse Polder. Dat is afhankelijk van de hoogwatergolf op de Maas. Die houden we in de gaten. De situatie in Limburg is anders dan hier valt te verwachten.
  Hoogwater op de Maas
 • Vissen komen op hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Dit zijn bouwwerken in het water die de hoogte van het water regelen. Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat zetten zich in om deze bouwwerken zo aan te passen dat vissen hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen dan ongehinderd en veilig door zwemmen. Dat is goed voor de biodiversiteit in onze wateren.
  Jordy Redding, Theo vd Gazelle en Kees de Jong staan voor projectbord zelle-kees-de-jong.jpg
 • Twee poldergemalen in Moerdijk en Klundert zijn gerenoveerd. Met de totale renovatie van beide poldergemalen waarborgt waterschap Brabantse Delta de betrouwbaarheid van de gemalen voor een periode van 30 jaar. Door deze renovatie zorgt het waterschap voor voldoende water aan- en afvoer binnen de polders.
  Achterzijde poldergemaal Moerdijk
 • Pak de fiets en volg de route door het Landschapspark Pauwels! Maak zo kennis met dit uitgestrekte gebied dat ligt ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel/De Efteling en ten noorden van Tilburg. En verken zo de mogelijkheden die dit gebied heeft voor economische ontwikkeling, natuur, water en recreatie!
  Ga op de fiets Landschapspark Pauwels verkennen!
 • Vandaag ging het themajaar '600 jaar Elisabethsvloed' officieel van start met De Grote Feestelijke Reddingsdag van de Redders van Dordt.
  Kinderen op zelfgebouwd vlot brengen evacués in veiligheid op rivier het Wantij
 • Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Waterschap Brabantse Delta past drie van deze stuwen in de Molenbeek in Roosendaal aan zodat vissen er veilig langs kunnen zwemmen.
  Drie vissen, Bittervoorn
 • De Manifestpartners roepen de formerende partijen in Noord-Brabant op een agenda te zetten voor de langere termijn. Een versnelling en versterking op klimaat, energie, natuur, water en landbouw is dringend wenselijk, aldus de brede coalitie van Brabantse organisaties.
 • Waterschap Brabantse Delta breidt de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater uit. Vanaf 17 juni geldt er ook een onttrekkingsverbod voor de volgende gebieden:
  - Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal - Verbod grasland
  - Stroomgebied van de Oude Leij – Totaal verbod
  - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda – Totaal verbod
  grasstroken met daartussen dorre zandstukken
 • Waterschap Brabantse Delta stelt de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. In 5 stroomgebieden geldt vanaf vrijdag 11 juni een totaal verbod:
  - de Groote Leij en de Hultense Lei
  - Brandse vaart en zijbeken
  - Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop
  - Wouwse gronden Oost
  - Bleekloop en Zoom
  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start begin juni, en jij kunt meedoen! In dit onderzoek meten burgeronderzoekers de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes of kleine plassen in hun buurt.
  Vader en dochter meten waterdiepte