Ben je van mening dat iemand (mogelijk) de regels overtreedt? En wil je ons hierover informeren? Dan kun je online een melding maken. Dit kan ook anoniem.

Wil je ons informeren over een mogelijke overtreding? Meld de overtreding via het online formulier. Dit kan ook anoniem. Of bel naar 076 564 10 00. Jouw melding geeft ons inzicht in het soort overtreding en de ernst van de overtreding. Op basis daarvan bepalen wij of en welke actie wij moeten ondernemen. 

Overtreding melden

Melding per brief 

Als je een melding per brief wilt doen, kun je deze sturen naar: 

Waterschap Brabantse Delta 
t.a.v. Afdeling handhaving 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda 

Kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan het maken van een melding.  

Liever een handhavingsverzoek doen?

Een handhavingsverzoek is een formele procedure waarbij je ons vraagt om in te grijpen bij een overtreding. Je moet dan belanghebbende zijn en je verzoek ondertekenen en de datum noteren. Wij nemen dan binnen 8 weken een besluit en kunnen deze termijn nog verlengen met maximaal 8 weken. Tegen dit besluit kun je bezwaar en beroep aantekenen

Contact

Heb je hier vragen over? Vul dan ons online contactformulier in of bel 076 564 10 00