Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Als u denkt dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt kunt u waterschap Brabantse Delta vragen daar handhavend tegen op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het illegaal lozen van afvalwater op oppervlaktewater.