Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Als u denkt dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt kunt u waterschap Brabantse Delta vragen daar handhavend tegen op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het illegaal lozen van afvalwater op oppervlaktewater.

Wat kunt u doen?

U kunt bij waterschap Brabantse Delta een verzoek tot handhaving indienen, als u vermoedt dat iemand de regels overtreedt. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via T 076 564 10 00 of stuur uw verzoek naar: 

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Afdeling handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Waterschap Brabantse Delta neemt een besluit om wel of niet handhavend op te treden. Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen. 

Contact

Heeft u hier vragen over? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00