Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Als je denkt dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt kun je waterschap Brabantse Delta vragen daar handhavend tegen op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het illegaal lozen van afvalwater op oppervlaktewater.

Wat kun jij doen?

Je kunt bij waterschap Brabantse Delta een verzoek tot handhaving indienen, als je vermoedt dat iemand de regels overtreedt. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via T 076 564 10 00 of stuur jouw verzoek naar: 

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Afdeling handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Waterschap Brabantse Delta neemt een besluit om wel of niet handhavend op te treden. Tegen het besluit kun je bezwaar indienen. 

Contact

Heb je hier vragen over? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00