Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. We zorgen dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant.

Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren of andere organisaties. Water is van ons allemaal!

Missie en visie

Een kompas

Waar staat waterschap Brabantse Delta voor? Welke rol spelen wij in de samenleving, nu en in de toekomst?

Missie en visie

Werkgebied

Koeien op het grasland met varende boot op achtergrond

Kaart van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta en de belangrijkste kerngegevens op een rijtje.

Werkgebied

Begroting en belasting

Rekenmachine met pen en geld

In de jaarlijkse begroting staat wat het waterschap het volgende jaar gaat doen, wat dat kost en wat dat betekent voor de belastingtarieven.

Begroting en belasting

Historisch archief

archief contentblok.jpg

Raadpleeg op afspraak het historisch archief voor een spreekbeurt, een onderzoek naar het verleden van de woonomgeving of een artikel.