Nieuws

 • Bijna alle onttrekkingsverboden opgeheven

  Waterschap Brabantse Delta trekt de onttrekkingsverboden voor een groot deel van onze zandgebieden in. Uitzondering hierop is het gebied 13 Wouwse Gronden waar metingen laten zien dat er nog onvoldoende herstel is.

  Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in
 • Resultaat onderzoek Watermonsters bekend!

  Burgeronderzoek naar kleine wateren stelt vast dat waterkwaliteit nog steeds niet goed is. Dit komt uit het grote burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ van Natuur & Milieu, de ASN Bank, zeven Nederlandse waterschappen waaronder Brabantse Delta en de Unie van Waterschappen.

  Meisje met slootwater in potje
 • Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

  Twee derde van de Nederland heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Bijvoorbeeld doordat wegen en straten bij regenval onder water komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.