• De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen!
 • Agrariërs en waterbeheerders in de grensregio onder Roosendaal hebben met het Europese Triple C-project samengewerkt om verdroging en wateroverlast voor de toekomst te beperken.
  Molenbeek bij Roosendaal
 • Droppie Water bestaat 40 jaar! En dat vieren de 21 waterschappen met een striptekenwedstrijd.
 • Staatsbosbeheer gaat met melkveehouder Rasenberg uit Zonzeel een vergaande samenwerking aan. Eerder dit jaar kwam Rasenberg met het waterschap al tot een grondruil.
  Melkveehouder Jan Rasenberg en provinciehoofd Staatsbosbeheer Theo Gorissen teken samenwerkingsovereenkomst
 • Bezoek op zondag 12 september 2021 het Bredase landgoed Bouvigne tijdens de Open Monumentendag.
  Landgoed Bouvigne
 • Met het huidige weerbeeld heeft waterschap Brabantse Delta besloten op vrijdag 30 juli de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in te trekken.
  Groen weiland met koeien in de verte en afrastering
 • Het is vakantie en een goed moment om erop uit te trekken met je kind en een meting aan de waterkant te doen! Wij willen ook graag het water in jouw buurt meenemen in ons onderzoek. Vraag een meetkit aan voor 15 augustus en doe mee!
  Meetkit 'Vang de Watermonsters'
 • Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling, natuurontwikkeling en waterberging.
  Zichtbaar maken van de restanten van Kasteel van Wouw
 • Een speciaal filter bij De Groote Meer in Ossendrecht zorgt voor schoner water.
  Aanleg van het ijzerzandfilter bij De Groote Meer in Ossendrecht, het grootste van Nederland
 • We zien in de grote rivieren dat de waterstanden dalen. De verwachting is dat het water in de loop van volgende week de normale hoogte voor de tijd van het jaar bereikt.
 • De hoogste waterstanden in ons gebied zijn vanochtend vroeg bereikt. Dit leidde niet tot problemen.
 • Op de meeste plaatsen in ons gebied bereiken we in de nacht van maandag op dinsdag de hoogste waterstanden. De waterstanden zijn ongeveer 2 meter hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dit is een unieke situatie, zo’n grote watervloed in de zomer. Dus we zijn alert en nemen maatregelen. De verwachte waterstanden leiden naar verwachting niet tot problemen.