Natuurrealisatie Noordrand Midden

Planten, riet en water in natuurgebied De Berk - Noordrand Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant zijn bezig de waterhuishouding in Noordrand Midden te verbeteren. Het project is onderdeel van de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. De werkzaamheden vinden plaats in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek.

Klik hier voor de kaart van het projectgebied van Noordrand Midden

Waarom dit project?

Noordrand Midden maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is aangewezen als Natte Natuurparel. Het NNB is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

In de natuurgebieden van Noordrand Midden is de waterhuishouding echter nog niet goed ingericht voor de natuur. De waterpeilen zijn vaak nog te laag en de waterkwaliteit te voedselrijk, waardoor de natuur zich niet optimaal kan ontwikkelen. Daarom gaan we de natuurgebieden van Noordrand Midden versterken en uitbreiden. Zo blijven de karakteristieke natuurgebieden behouden en kunnen bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer, zich gaan vestigen en kunnen mensen daar van genieten.

Op de website van de provincie Noord-Brabant staat meer informatie over Natuurnetwerk Brabant. 

 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? 

Stuur een e-mail naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl

In deze video zie je het gebied Noordrand Midden, voordat het de komende jaren gaat veranderen:

 

Het project Noordrand Midden is nu volop in beweging. Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta nemen je mee naar de polder en kering van Weimeren, een van deelgebieden van dit bijzondere project:

 


 

Samen met de omgeving

We maken samen met vertegenwoordigers uit het gebied plannen voor de inrichting van het gebied, zodat we direct aan de slag kunnen zodra de gronden aangekocht zijn. De inrichting is afhankelijk van de natuurdoelen die per gebied gesteld zijn.

Zodra de plannen zijn gemaakt, een aannemer is gekozen en alle vergunningen in orde zijn, worden de plannen uitgevoerd. Dit geeft mogelijk hinder in het gebied. Tegen die tijd worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de planning en de eventuele overlast.

In Weimeren - Fase 1 - zijn we gestart met de eerste werkzaamheden.

Lees meer over samenwerking en particulier natuurbeheer.

Kering Weimeren

Waterschap Brabantse Delta neemt de verbetering van de dijk (regionale waterkering) rondom Weimeren mee binnen project Noordrand Midden. Het gebied Weimeren en de dijk liggen tegen elkaar aan. Het is daarom efficiënter om beide taken samen op te pakken. Het projectplan ligt vanaf 17 mei 6 weken ter inzage.

Meer informatie over de dijk rondom Weimeren.

Dijk met gras bij opkomende zon en mist.

Deelgebied Weimeren

We maken van de polder Weimeren de komende jaren een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich hopelijk thuis voelen.

Meer informatie over deelgebied Weimeren

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van natuurproject Noordrand Midden? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 - juli 2021

Nieuwsbrief 11 - mei 2021

Nieuwsbrief 10 - februari 2021

Nieuwsbrief 9 - december 2020

Meer nieuwsbrieven Noordrand Midden

Extra informatie

Bekijk hier verschillende documenten over natuurproject Noordrand Midden.

Factsheet Noordrand Midden

Factsheet deelgebied Weimeren

Gebiedsvisie Noordrand Midden in beeld

Rapport gebiedsvisie Noordrand Midden

Planning

In 2027 moet natuurproject Noordrand Midden gerealiseerd zijn.

We kunnen niet specifiek aangeven wanneer we gaan starten met de inrichting van het gebied, omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals voortgang grondverwerving, uitvoering MER, verkrijgen van vergunningen, etc.

De planning / stappen zien er in grote lijnen als volgt uit:

  • Grondverwerving - 2019/2020/2021

  • Planfase - 2019/2020/2021
  • Realisatie - voor 2027

Partners

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant hebben in 2018 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het project Noordrand Midden.

Het project Noordrand Midden wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo Staatsbosbeheer, logo Groen Ontwikkelfonds Brabant en logo provincie Noord-Brabant

Grondverwerving 

De gronden waarop natuur gerealiseerd moet worden kopen we aan of ruilen we volgens de doelstellingen. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van verschillende factoren waaronder de medewerking van de huidige grondeigenaren.

Meer informatie over het grondverwervingsproces.

Een weiland met groen gras, struiken en een hekje.

Veelgestelde vragen

Kunt u de informatie die u zoekt over natuurrealisatie Noordrand Midden niet vinden op deze pagina? Misschien staat u vraag dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over Noordrand Midden

Projecten in de buurt

Hieronder een overzicht van projecten van waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant, die in de omgeving van Noordrand Midden plaatsvinden. 

 

Bomen, sloot die in een bocht naar links loopt en groene stukken grond.