Veelgestelde vragen grondwateropgave

Heb je vragen over de opgave grondwateronttrekking? Je vindt hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Mijn situatie is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in jouw situatie. Op deze pagina vind je veel voorkomende situaties.

Het bedrijf is beëindigd en ik heb geen putten meer. De putten worden (ook in de toekomst) door niemand anders meer gebruikt. Wat moet ik doen?

Geef dit door aan het waterschap door een mail te sturen naar vergunningen@brabantsedelta.nl, vermeld hierbij altijd het registratienummer van de vergunning. Hierna word je niet meer aangeschreven en hoef je ook geen opgave meer te doen.

Grondwaterput afdichten

Putten die niet langer gebruikt worden moet je verwijderen.
Meer informatie over het boren en afdichten van grondwaterputten.

Ik heb het afgelopen jaar geen grondwater onttrokken. Moet ik aangifte doen?

Ja, je moet toch aangifte doen. Je geeft in dit geval aan dat je 0 m3 onttrokken hebt.

Verzoek intrekken vergunning

Als je ook in de toekomst geen gebruikt meer maakt van jouw vergunning, dan kun je een verzoek doen om de vergunning in te trekken. Hierna hoef je ook geen opgave meer te doen en word je niet meer aangeschreven.

Grondwaterput afdichten

Let op. Putten die niet langer gebruikt worden moeten verwijderd worden.

Meer informatie over het boren en afdichten van grondwaterputten.

Moet ik betalen voor het onttrekken van grondwater?

Nee, het waterschap heft het onttrekken van grondwater niet.

Sommige lozingen van grondwater, zoals bij bronbemalingen of bodemsaneringen zijn wel heffingsplichtig. Dit is dan voor het lozen van water en niet voor het onttrekken.

Debietmeter vragen

Vergunninghouders van grondwateronttrekkingen moeten registreren hoeveel zij onttrekken. De Waterwet schrijft voor dat je een debietmeter moet gebruiken. 

Waarom moet ik een debietmeter gebruiken?

Bij de komst van de Waterwet in 2009 heeft de Rijksoverheid besloten dat het gebruik van urentellers in combinatie met pompcapaciteit niet nauwkeurig genoeg meer is. Met debietmeters wordt een hogere nauwkeurigheid gehaald.

Gaat het waterschap ook controleren op het gebruik van debietmeters?

Het waterschap zal op termijn controles uitvoeren naar het gebruik van debietmeters. Het waterschap kiest aanvankelijk voor communicatie. 

Waar kan ik informatie over een debietmeter vandaan halen?

Wij adviseren je om contact op te nemen met de leverancier van jouw beregeningsmaterialen. De leverancier kan je verder helpen met jouw vraag over aanschaf, installatie, gebruik en onderhoud.

Wat doet het waterschap met de gegevens?

Het waterschap is geïnteresseerd in de onttrekkingsgegevens omdat het waterschap willen volgen hoeveel grondwater er onttrokken wordt binnen de provincie Noord-Brabant. De gegevens worden gebruikt om nieuw beleid mee op te stellen. Binnen Brabant is het voorlopig zo dat er gezamenlijk niet meer onttrokken mag worden dan 40 miljoen m3 per jaar voor beregening.

Hoe kan ik de hoeveelheid onttrokken grondwater doorgeven?

Je kunt het online formulier op onze website hiervoor gebruiken.

Ik heb andere vragen over agrarische beregening. Waar kan ik die vinden?

Heb je andere vragen?  Bekijk dan de pagina agrarische beregening.

Toch nog vragen?

Staat jouw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 076 564 10 00. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.